Sidste hold sergenter uddannet i Sønderborg

135 elever blev fredag udnævnt til sergenter ved en stor parade på Sønderborg Kaserne.

Det var det sidste hold, der bliver færdiguddannet på kasernen.

Sergentskolen i Sønderborg nedlægges 4. april næste år, hvorefter den genopstår på Varde kaserne.

Hæren rømmer bygningerne i Sønderborg, men forsvaret har endnu ikke fundet en køber til dem.

Skoleleder, oberstløjtnant M. Rahbek, sagde ved paraden, at vinklerne og det ansvar, der følger med, forpligter:

- En befalingsmand er ikke noget i sig selv - vi virker gennem andre. Derfor er der altid et helt særligt krav til at være opmærksom på mandskabet, og vi må altid sætte mandskabets behov over vores egne, understregede han og fortsatte:

- I skal gå i spidsen for ordentlig mandskabsbehandling og en respekt for den enkelte soldat. Alle skal behandles lige, uanset køn, race, religion eller seksuel orientering. I skal afstå fra krænkende tale og optræden, og I skal stoppe det, hvor I støder på det.

Et politisk flertal i Folketinget besluttede i marts at lukke kasernen i Sønderborg som led i en større rokade.