TV der bevæger dig

Skæv beskæring bekymrer

Næsten hver femte videregående uddannelsesplads, som skæres væk fra 2015, skal findes i Region Syddanmark. Og det rammer skævt og er problematisk, mener Stephanie Lose (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

Beskæring i uddannelsespladser rammer skævt, mener Stephanie Lose (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

Det er konsekvensen af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens (R) udmelding om at nedjustere i antallet af studiepladser på uddannelser, hvor der er høj ledighed.

Stephanie Lose frygter for de små uddannelsessteders skæbne, hvad vil ramme hårdt i udkantsområder:

- Enkelte uddannelser kan derved blive udsultet, og herved risikerer vi, at der ikke længere er et bredt uddannelsesudbud i regionen. Det kan sætte en negativ spiral i gang i de mindre uddannelsesbyer, og det er problematisk i forhold til at kunne tilbyde virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, hvilket er afgørende for at skabe vækst og beskæftigelse i regionen, påpeger Stephanie Lose.

- Naturligvis skal unge mennesker ikke uddannes til ledighed. Ministerens model for dimensionering tager ikke i tilstrækkelig grad højde for hverken regionale forskelle i arbejdsmarkeder, erhvervsspecialisering og forventninger til fremtidens arbejdsmarked eller de konkrete situationer, som uddannelsesinstitutionerne står over for. Og det er problematisk i forhold til Region Syddanmark, påpeger Stephanie Lose (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

- Region Syddanmark har et uddannelsesefterslæb, også inden for de videregående uddannelser, og det har vi i regionen arbejdet hårdt for at gøre noget ved. Det går heldigvis den rigtige vej, bl.a. steg optaget i 2014 på de videregående uddannelser med fem pct. I det lys er det et tilbageslag for regionen, at vores andel af den samlede reduktion er større end vores andel af optaget på landsplan, når det burde have været omvendt, forklarer hun.

 

Fakta:

I forbindelse med "Aftale om en Vækstpakke 2014" har uddannelses- og
forskningsministeren udmeldt et loft for optaget på en række
videregående uddannelser med dårlige jobperspektiver fra optaget i
2015 og frem. Forventningen er, at de unge så i stedet vil søge ind på
uddannelser, hvor der er bedre jobmuligheder.

Region Syddanmark stod for 17,8 pct. af optaget på landsplan i 2013.
Ifølge modellen skal regionen bære 18,7 pct. af den samlede reduktion
på knap 4.000 studiepladser. Det betyder i alt 738 studiepladser, når
reduktionen er fuldt indfaset i 2017. Det svarer til en nedgang i
studiepladser i regionen på seks pct. i forhold til optaget i 2013.

Dimensioneringen udmønter sig i et optagelsesloft på de
uddannelsesgrupper og enkeltuddannelser, hvor den landsdækkende
ledighedsprocent, set over en flerårig periode, overstiger den
gennemsnitlige ledighedsprocent for alle videregående uddannelser med
to procentpoint eller mere. Afhængig af overledighedens størrelse
reduceres antallet af studiepladser med enten 10, 20, eller 30 procent.