TV der bevæger dig

Sønderborg nedlægger skoler

Der bliver længere mellem skolerne i Sønderborg Kommune. Byrådet planlægger at nedlægge Kværs Skole, Rinkenæs Skole, Bakkensbro Skole og Egernsund Skole.

Egersund Skole er blandt de lukningstruede. (Arkivbillede fra 2007).

Det møder stærk modstand blandt forældre med børn på de fire små skoler.

De ældste klasser på Havnbjerg Skole flyttes til Nordborg Skole og fra Fryndesholm til Augustenborg Skole.

I Sønderborg by anbefales fire overbygningsskoler (Sønderskov, Humlehøj, Dybbøl og Ulkebøl Skoler), mens Ahlmann Skolen bliver for elever fra 0.-6. årgang. 10. årgang fortsætter på Sønderskov Skolen.

Skolenedlæggelserne indgår i en plan om "fremtidens skole" i Sønderborg Kommune. Planen skal blandt andet sikre, at alle børn kan læse og regne ved udgangen af 3. skoleår.

Byrådet sender onsdag planen til offentlig høring frem til 11. november.

En del forældre mødte op til byrådsmødet. De frygter, at høringsperiode ikke vil ændre noget.

Mere kultur