Tysk brotilhænger til Alsisk forening

Foreningen Als-Fyn Broen har fået et bestyrelsesmedlem fra Tyskland, Arkitekt Glenn W. Dierking, der er byrådsmedlem i Flensborg for SSW, partiet for det danske og frisiske mindretal.

Foreningen arbejder for etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn, og formand Mogens K. Nielsen fra Faaborg understreger, at broen ikke kun vil skabe bedre sammenhæng i Region Syddanmark, men at den også vil være med til at forstærke forbindelsen til Tyskland og styrke samarbejdet over grænsen.

Derfor blev det på generalforsamlingen i slutningen af februar 2014 besluttet, at bestyrelsen kunne finde et nyt medlem fra Nordtyskland, og det blev altså Glenn W. Dierking. En anden fortaler for Als-Fyn broen er Flensborgs overborgmester, Simon Faber, som også er valgt for SSW.

 

Om Foreningen Als-Fyn Broen: