TV der bevæger dig

Undersøger bronzealdergrav før spejderne kommer

Næste år invaderes Kær Vestermark af 40.000 spejdere. Inden de kommer skal arkæologerne undersøge bl.a. en bronzealdergrav og jernalderhuse.

Stenene markerer en bronzealdergrav fra ca. 1500 år før Kristi fødsel. Foto: Hans Lausten, TV SYD

00:48

Arkæolog Katrine Riis om udgravningen før spejderlejren.

- Her undersøger vi kun i små nedslag, så det er helt utroligt heldigt, at vi har fundet sporene af hele huse, siger arkæolog og museumsinspektør Pernille Kruse. Foto: Kim Toft Jørgensen

Arkæolog Katrine Riis arbejder med bronzealdergraven. Foto: Kim Toft Jørgensen

Der er fundet flere flinteredskaber. Foto: Hans Lausten, TV SYD

1 af 5

Spejderlejren holdes på et sted, hvor det åbenbart har været attraktivt at bo til alle tider.

- Man har gerne villet bo her. Her var vandet tæt på, og man kunne se langt omkring. Jernalderhusene har formentlig været en del af en stor boplads, fortæller arkæolog og museumsinspektør Pernille Kruse.

Der er også fundet spor efter en bronzealdergrav i området – tæt på rensningsanlægget. Her skal spejderne have sceneområde.  Og det er bl.a. arealet, som skal blive til en kørefast vej, at arkæologerne har gjort spændende fund.

I øjeblikket måles og registreres fundene. Siden skal området dækkes til igen, og så kan man grave videre, når spejderlejren er overstået.

Museum Sønderjylland har fundet spor efter jernalderhuse – som meget heldigt – ligger præcis i de fem-seks meter, som skal være vej.

- Normalt finder vi kun ét sæt stolper af et hus, siger Pernille Kruse, der også beskriver sporene som velbevarede i den fede muldjord.

Arkæologen anslår, at det er en ældre og en nyere version af samme hus fra ældre romersk jernalder - måske yngre. Det er altså i århundrederne efter Kristi fødsel.

Men der har boet folk endnu før. Tæt ved husene er spor efter en bronzealder-grav. Den skønnes at være fra samme tid som Egtved-pigen (1370 f. Kr) og Skrydstrup—pigen (1300 f. Kr.).

Udgravningerne koster omkring 300.000 kr. De betales over anlægsbudgettet til spejderlejren.

Mest sete på tvsyd.dk