Vækstpakken giver penge til flere nedrivninger

Med aftalen om vækstpakke 2014 blev Regeringen og Venstre enige om at afsætte i alt over 400 millioner kroner i perioden 2014-2020 til en række initiativer, der skal skabe vækst i yderområderne med bl.a. øget tilskud til nedrivning af forfaldne huse og boligblokke, hvad en række syd- og sønderjyske kommuner vil kunne få gavn af.

Derfor afsættes der yderligere 55 millioner kroner årligt i perioden 2016-2020 til nedrivningspuljerne, som skal styrke kommunerne i yderområdernes mulighed for at fremme nedrivningsprocessen.

En række almene boligafdelinger i landets yderområder oplever en vigende efterspørgsel, som gør, at afdelingerne ikke kan videreføres eller oplever betydelige lejetab. Det kan bl.a. betyde, at en række gode og energieffektive almene boliger står tomme, idet balancelejen ikke er konkurrencedygtig på det lokale boligmarked. Det indgår i aftalen, at problemet tages op i efterårets forhandlinger om den fremtidige anvendelse af Landsbyggefondens midler med henblik på at muliggøre yderligere nedrivninger, som det eksempelvis allerede er sket i Nordborg.

- Se hele skitsen til væsktpakke 2014 her