GPS-sender afslører ny viden: - De to storkeunger døde ikke forgæves

- Midt i alt det sørgelige har vi fået ny vigtig viden, siger Jess Frederiksen fra storkene.dk dagen efter, at storkeungerne, Astra og Zeneca, på tragisk vis blev fundet druknet i en gylletank tæt på deres rede.

- Vi må nok erkende, at vi ikke før i går vidste, at gylletanke ville være så farlige for storke, siger Jess Frederiksen, der er formand for foreningen Storkene.dk, dagen efter, at de to storkeunger fra Smedager, Astra og Zeneca, er fundet døde i en nærliggende gylletank.

- Det så tragisk, at de skulle ende deres liv i en gylletank, og vi er stadig utroligt kede af, at det er sket. Vi har virkelig knoklet for at give ungerne den bedste start i livet, så vi kan få storken tilbage til Danmark, siger han.

quote

De to storkes død betyder, at andre storke ikke kommer til at lide samme død, hvis det står til os. De har taget en for holdet – eller hele arten.

Jess Frederiksen, formand, storkene.dk

Men midt i alt det ulykkelige så er det takket være den GPS-sender, som hanstorken Zeneca fik påmonteret den 5. juli, at man via Animal Tracker har kunnet følge storkens færden rundt i området ved Smedager. Og den viste fredag helt præcist hen til gylletanken, hvor både Zeneca og Astra senere blev fundet døde. Den viden ville ingen have haft uden senderen på ryggen af storkeungen.

Måske forsvandt Tommy også i en gylletank

- Selvom vi havde forestillet os, at GPS-trackeren skulle hjælpe os med at følge Zenecas trækrute ud i verden, og at vi alle skulle blive klogere på den del af storkenes liv, så ved vi nu takket være den sender, at gylletanke er langt farligere for storke, end vi nogensinde har troet. Og hvem ved, måske endte Tommy også sine dage i en gylletank, og måske også storkeungen Pippi? funderer Jess Frederiksen.

Tommy forsvandt pludseligt fra en redefuld æg og Annika en af de første dage i maj sidste år. Også storkeungen Pippi fra årets kuld i 2016 var en dag pist væk. Ingen har nogensinde fundet spor efter de to storke. Hvis de var blevet taget af et rovdyr,  eller de var fløjet ind i en vindmølle eller elmast, ville det ifølge Jess Frederiksen med stor sandsynlighed være blevet opdaget, da man ville have fundet efterladenskaber fra fuglenes kadavere. 

Intet krav om fast overdækning af gylletanke

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen tillader man i Danmark to typer af overdækning af gylletanke: En med såkaldt teltoverdækning, en anden med flydelag, som må ligge brudt i overfladen op til syv dage efter at der har været arbejdet i tanken f.eks. i forbindelse med udkørsel af gylle.

Det betyder, at når fugle som f.eks. storke forveksler en gylletank for en rede, en mose eller vandhul, eller hvad de nu 'tror', de lander på, så kan de let gå gennem sådan et flydelag, hvor de lider druknedøden, da det er meget svært for en fugl at komme op fra sådan en tank, når fjerdragten først er smurt ind i gylle. 

Derfor vil de nu i storkeforeningen kæmpe for, at gylletanke bliver overdækkede:

- Faktum er, at vi kommer til at lave en kampagne målrettet de gylletanke, der findes i nærheden af storkereder. Og dem er der nok en del af, siger Jess Frederiksen

- Astra og Zeneca tog en for hele holdet

Så midt i alt det tragiske, så har Astra og Zeneca ikke lidt døden forgæves:

- De to storkes død betyder, at andre storke ikke kommer til at lide samme død, hvis det står til os. De har taget en for holdet – eller taget en for hele arten, slår Jess Frederiksen fast. 

Søndag sættes GPS-trackere på unger i Broderup og Rens

Søndag eftermiddag sættes der en GPS-tracker på en af de fire unger i reden i Broderup. Det samme sker i Rens, hvor en af Annikas tre unger også får påmonteret en GPS af den tyske storkeprofessor Michael Kaatz fra Magdeburg i Tyskland. Forskeren satte også GPS'en på nu afdøde Zeneca.