TV der bevæger dig

Juletræer ødelægger udsyn til gravhøje - ikke alle er enige

Kan man se gravhøjen for bare juletræer? Det mener juletræsproducenterne, men Danmarks Naturfredningsforening og lovgivningen siger nej.

Juletræsproducent Robert Sommerlund må ikke længere dyrke juletræer i nærheden af gravhøje. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Robert Sommerlund har fået besked på at fælde sine juletræer. De står ulovligt, under 100 meter fra en gravhøj. 

Men lovgivning, der skal sikre frit udsyn til landets 22.000 gravhøje, er for striks, mener juletræsavleren.

- Der er en vej, et hus og høje løvtræer mellem mine juletræer og den ene gravhøj. Jeg har svært ved at se, at juletræerne tager noget udsyn til højen. Man kan jo ikke se højen i forvejen, siger Robert Sommerlund, der mener, at eksemplet her især viser, at lovgivningen er for stram.

Det siger lovgivningen

  • Landmænd må dyrke jorden 2 meter fra gravhøje med afgrøder som f.eks. korn og majs.
  • Juletræer må dyrkes 100 meter fra gravhøje.
  • "Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinien er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres med bestemmelsen. Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder." 

Kilde: Vejledningen til naturbeskyttelsesloven, §18, 1993

 

Se mere

På sin jord har han fire gravhøje, og på nabomatriklen ligger endnu fire. Alle gravhøjene har en fredningsgrænse på 100 meter. 

- Ud af 17 hektar er der fire tilbage at plante juletræer på, når man skal så langt uden om gravhøjene, forklarer juletræsproducenten. 

Robert Sommerlund er ikke den eneste, der har udfordringer som følge af lovgivningen.

To ud af tre juletræsproducenter oplever ifølge brancheforeningen for juletræsavlere udfordringer med den lovgivning, der skal beskytte de danske gravhøje.

Mellem gravhøjen og Robert Sommerlunds juletræer ligger et hus og en vej. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Reglerne er sort/hvide af en grund

Juletræsavlernes hovedargument er, at det virker ulogisk, at man må plante meterhøje majsplanter klos op ad en gravhøj, når juletræer på et par meter skal langt væk.

Men det giver faktisk mening, hvis man spørger Danmarks Naturfredningsforening.

- De regler er fuldstændig, som de skal være. Vi skal huske på, at gravhøjene er fælleseje, dem skal vi alle have glæde af at se på, siger Birgitte Bang Ingrisch, der er fredningsleder hos Danmarks Naturfredningsforening.

Hun mener på ingen måde, at hensynet til private økonomiske interesser må vige for fællesskabets interesse. 

- Hver eneste gravhøj er vigtig. Man går ikke og gradbøjer. Vi skal håndhæve de her regler, så fremtidens genrationer også kan nyde synet af gravhøjene, argumenterer hun. 

Hun henviser desuden til, at juletræsproducenterne kan søge dispensation eller klage ved de rette instanser, såfremt de finder reglerne urimelige.

Det gjorde Robert Sommerlund.

Kommune: Du får ikke noget ud af at klage

Hos Aabenraa Kommune har man behandlet sagen om Robert Sommerlunds juletræer.

Han havde oprindeligt fået en midlertidig dispentation og søgte efterfølgende om en dispensation til gentilplantning, så produktionen kunne fortsætte. 

- De afviste og sagde til mig, at det ikke ville nytte at klage over afgørelsen, fortæller Robert Sommerlund.

Det understøttes af sagsbehandlerens notater på sagen.

"Klagenævnets praksis er skrap. I alle de afgørelser, jeg har fundet, omgør de dispensationer til afslag – også selvom fortidsmindet ikke er synligt pga. træer/skov, eller juletræerne ønskes plantet på et areal, der ligger meget lavere end fortidsmindet." 

Det fremgår også af notaterne, at blot fordi gravhøjen ikke er synlig, så gør det den nemlig ikke til et "ikke synligt fortidsmindemærke". 

Juletræsproducent Robert Sommerlund foran en af de gravhøje, han ikke må dyrke juletræer i nærheden af. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Efterspørger ny lovgivning

Hos Danske Juletræer, som er brancheforening for landets virksomheder, der arbejder med juletræer og klippegrønt, efterspørger man mere logik og nye regler.

- Danmarks Naturfredningsforening håndhæver reglerne, det kan man ikke fortænke dem i. Omvendt synes vi, at de nuværende regler og forvaltningspraksis er uden mening, siger direktør Claus Jerram Christensen hos juletræsavlernes brancheforening.  

Danske Juletræer har tidligere foreslået politikerne en højdegrænse på træerne, så træerne høstets, når de når samme højde som majs. Det forslag gik ikke igennem. 

- Vi er helt på det rene med, at vi ikke skal ødelægge nogen fortidsminder. Forstår mig ret, det er reglerne, der er dumme. Vi ønsker et kompromis, uddyber direktøren. 

 

Mest sete på tvsyd.dk