Naboerne er sure, men biogas kan gøre os uafhængige på få år

Et nyt biogasanlæg i Kværs har gjort naboerne vrede. Men den gas, anlægget laver, kan gøres os hundrede procent selvforsynende med gas og uafhængige af udlandet på få år.

Et nyt biogasanlæg i Kværs har vakt vrede blandt naboerne. De er trætte af, at der skal køre 90 lastbiler til anlægget hver dag, og de er bange for, at det skal lugte. 

Råmaterialet er nemlig affald, primært fra landbruget, det der i gamle dage endte på møddingen. Men slutproduktet er tæt på at være genialt. 

Biogas kan måske allerede i 2027 erstatte naturgas, som vi enten har pumpet op fra Nordsøen eller købt af russerne. 

Det billigste brændstof

- Det er det billigste brændstof, vi kan lave. Det kan gå direkte ud i naturgasnettet og bruges i industrien og som råstof til brændstof til skibe og fly, fortæller Henrik Wenzel, professor, Institut for Grøn Teknologi, SDU.

Danmark er i løbet af den sidste snes år blevet førende på grøn teknologi eller er i hvert med fremme.

- Vi har i mange år haft stor succes med vindmøller, de seneste år er solceller kommet til og varmepumper. Vi køber flere og flere elbiler, men det løser ikke alle vores problemer. Der er stadig steder, hvor vi skal bruge brændstof, og der er biogas den billigste metan, som det hedder kemisk, vi kan bruge, fortæller professoren.

Bedre forsyningssikkerhed

Det er ikke bare billigt, vi har det også lige for døren, mere eller mindre.

- Det vil uden tvivl give os en bedre forsyningssikkerhed. Vi har en høj grad af adgang til affald fra landbrug, industri og husholdninger, og det vil vi have, så længe vi er her, fortæller Henrik Wenzel.

Anlægget i Kværs kan producere så meget gas, som 15.000 husstande forbruger.