Nyt digitalt værktøj kan hjælpe med kystbeskyttelsen

Mandag er der kommet et nyt digitalt værktøj, der kortlægger risikoen for oversvømmelse og erosion langs de danske kyster. Det skal hjælpe landets kommuner med kystbeskyttelsen.

Danmark står over for store klimaudfordringer med stigende havvandstand og hyppigere og voldsommere storme.

For at give kommunerne et bedre udgangspunkt for planlægningen offentliggør Miljøministeriet sammen med Kystdirektoratet en ny national risikokortlægning i form af det digitale planlægningsværktøj 'Kystplanlægger'.

- Vi står over for en fremtid med højere vandstande, voldsommere storme og mere regn. Oversvømmelse og erosion er reelle trusler mod vores kyster og de huse og andre store værdier, vi har i kystområderne. Med værktøjet 'Kystplanlægger' får vi detaljeret viden om, hvor risikoen er størst 100 år ud i fremtiden. Værktøjet er en skattekiste af viden og forslag, som kystkommunerne kan bruge til at planlægge fremtidens kystbeskyttelse, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Data på tværs af kommuner

Kystdirektoratet har lavet den nationale kortlægning af Danmarks 7.300 km lange kystlinje. Den viser risikoen for oversvømmelse, og hvor havet nedbryder kysten (erosion) samt mulige skader og økonomiske tab. Alle disse data er tilgængelige i det nye værktøj, som ved hjælp af digitale kort viser risikoen på en given strækning i dag, om 50 år og om 100 år. Samtidig giver 'Kystplanlægger' vejledende forslag til kystbeskyttelse på den valgte strækning. Det kan for eksempel være at anlægge et dige eller at forstærke kysten med sand.

- Havet er ligeglad med kommunegrænser. Derfor er Kystplanlægger lavet, så det kan understøtte samarbejdet om kystbeskyttelsesindsatser på tværs af kommuner, siger miljøministeren.

Kystlinjen i Kystplanlægger er delt op i 15 hovedstrækninger, som yderligere er underopdelt i 458 strategi-strækninger med konkrete forslag til kystbeskyttende tiltag.

Tal og fakta: