Shitstorm om kloakvand i Øresund kan gavne Vadehavet

SF ønsker en national handleplan for at stoppe overløb fra renseanlæg. Venstre vil straffe kommuner.

Det rejste en sand shitstorm, da Københavns Kommune og Gentofte Kommune for nyligt ville lede 290 millioner liter urenset kloakvand direkte ud i Øresund. Toppolitikere fra næsten alle partier udtrykte deres store foragt, og udledningen er nu udskudt.

Imens er der jævnligt overløb af spildevand til naturen over hele landet.  Det gælder blandt andet i Vadehavet, som er UNESCOs verdensarv. Det sker hver gang, der er kraftige regnskyl, og nu sætter SF fokus på de mange overløb. 

- Det har altid været et stort problem, men sagen i København har gjort problemet aktuelt. Vi vil ikke acceptere, at der ledes urenset spildevand direkte ud i naturen, selvfølgelig heller ikke i Vadehavet eller andre steder i landet, siger folketingsmedlem Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 

Forureningen fra den jævnlige udledning af spildevand i havet er ifølge lokale fanikker årsag til, at det er udelukket at spise de mange østers, der ellers er omkring øen.

National løsning

Kommunerne, som ejer spildevandsselskaberne, forklarer enslydende, at de er i gang med at håndtere de store vandmængder. Men at det kræver tid og penge. Derfor mener SF heller ikke, at kommunerne skal stå alene med udfordringen. 

quote

Men der er ingen vej uden om, for der kommer mere og mere regnvand.

Karina Lorentzen Dehnhardt, folketingsmedlem for SF.

- Det er en fælles opgave at få det løftet, og derfor må vi have en national løsning for urenset spildevand. Det er meget dyrt at løse det. Men der er ingen vej uden om, for der kommer mere og mere regnvand, ofte med skybrud, siger Karina Lorentzen Dehnhardt. 

Kommuner skal straffes

Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby (V) mener også, der skal mere handling til. 

- Kommunerne er forlængst blevet pålagt at sørge for kloakseparering og klimatilpasning. Den opgave har nogle kommuner løftet, mens andre ikke har. Hvis en landmand forurener en å, så får han straks en bøde, mens kommunerne nærmest kontrollerer sig selv. Her er proportionerne forkerte, siger Ellen Trane Nørby.

I næste uge er miljøminister Lea Wermelin (S) kaldt i samråd om udledningen af kloakvand. 

Forening: Meget uhygiejnisk

Også hos Danmarks Naturfredningsforening håber man, havene bliver beskyttet bedre. 

- Vi skal værne om Vadehavet, som er kronjuvelen i vores havområder, siger Henning Mørk Jørgensen, som er havbiolog og miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det giver meget uhygiejniske forhold, når der løber spildevand ud i havet, og det er jo heller ikke godt for kommunerne i badesæsonen. Så der er et stort behov for separatkloakering til at adskille spildevand og regnvand. Men generelt ser vi, at kommunerne skubber spildevands-løsninger ud i fremtiden, siger han.