TV der bevæger dig

83 millioner i nødhjælp til Syd- og Sønderjylland

Syd- og Sønderjyske kommuner modtager næste år lidt over 83 millioner i "nødhjælp" fra Social- og Indenrigsministeriets særtilskudspulje. Pengene er netop fordelt.

83,4 millioner til Syd- og Sønderjylland Foto: ARKIV

Otte kommuner i Syd- og Sønderjylland kan regne med nødhjælp fra Social- og Indenrigsministeriets særtilskudspulje næste år. Det bliver til i alt lidt over 83 millioner fordelt på de otte kommuner.

Social- og Indenrigsministeriet deler i alt 855 millioner ud, men de 210 millioner af dem når aldrig over Storebælt. De deles nemlig udelukkende ud blandt kommuner i hovedstadsområdet.

De resterende 645 millioner fordeles mellem landets øvrige kommuner efter blandt andet kriterier som hvilke aktuelle økonomiske udfordringer kommunerne har, og om de har særlige vedvarende økonomiske udfordringer.

I et kommunalt budget lyder det måske ikke af meget, men Aabenraa modtager kommunen i år knap 7 millioner kroner, og de falder på et tørt sted.

-Dem kan vi godt mærke. Vi lægger ikke budget med de penge i tankerne, før vi ved, om vi får dem, men de gør en forskel, fortæller medlem af økonomiudvalget i Aabenraa Kommune Kirsten Nørgård fredag til TV SYD.

 

FAKTA

Fordeling af særtilskudspuljerne Den generelle særtilskudspulje (§16)

 • Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation.
 • Puljen udgør i 2016 311 mio. kr.- inkl. overført beløb fra 2015.
 • Der er fordelt 285 mio. kr. til 30 kommuner. Heraf fordeles 50 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet efter overgangsordningen indebærer en belastning af disse kommuners økonomiske situation.
 • 16 mio. kr. fordeles som tilskud som led i udviklingspartnerskab med Morsø Kommune.

 

Hovedstadspuljen (§19)

 • Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation og forbeholdt kommuner i hovedstadsområdet, som bidrager til finansieringen af ordningen.
 • Puljen udgør i 2016 210,4 mio. kr.
 • Der er fordelt 134,7 mio. kr. til 11 kommuner.
 • 68,7 mio. kr. fordeles til Furesø Kommune i henhold til aftalen om sammenlægning af de tidligere Værløse og Farum Kommuner.

 

Den social særtilskudspulje (§17)

 • Formålet med puljen er at styrke kommunernes muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, hvor der er mange borgere med sociale problemer.
 • Puljen udgør i 2016 419,9 mio. kr.
 • Der er i alt fordelt 345,3 mio. kr. til 33 kommuner.
 • 74,6 mio. kr. fordeles som led i udviklingspartnerskaber med Aarhus og Vejle Kommuner.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Så meget får kommunerne:

Den sociale særtilskudspulje

Haderslev 6,2 mio. kr.

Sønderborg 10,8 mio. kr.

Esbjerg 11,0 mio. kr.

Fredericia 10,1 mio. kr.

Horsens 17,7 mio. kr.

Kolding 7,7 mio. kr.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Haderslev 7,0 mio. kr.

Tønder 6,0 mio. kr.

Aabenraa 6,9 mio. kr.

Mest sete på tvsyd.dk