TV der bevæger dig

Aktion mod restaurationer: 11 straks-påbud

34 restaurationer i Syddanmark har haft besøg af Arbejdstilsynet, Skat og politiet i årets første landsdækkende aktion mod social dumpning. Det førte til 10 påbud og 11 straks-påbud.

Foto: Arkiv

- Det var lidt de sædvanlige ting, som vi møder i den branche, fortæller tilsynschef Lene Teilberg, Tilsynscenter Syd, til TV SYD. F.eks. tunge sække, der bæres over skulderhøjde ? eller problemer med ventilationssystemer.

Aktionen var rettet specielt mod danske virksomheder med mange udenlandske ansatte ? eller som får arbejdskraft fra underleverandører med udlændinge på lønningslisten.

Der blev ved aktionen fundet unge ansatte, som ikke må arbejde de pågældende steder. Det kunne i dag ikke oplyses, om der var tale om udenlandske ansatte.

På landsplan besøgte Arbejdstilsynet 100 arbejdssteder. Det første i alt til 94 aktioner. Af dem var 34 påbud efter alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Desuden blev der afgivet tre strakspåbud på grund af overtrædelse af reglerne for unges arbejde.

- For Arbejdstilsynet har det været en relevant aktion. Det kan vi se på de mange overtrædelser af Arbejdsmiljøloven, vi har stødt på over hele landet, siger Eva Jensen, kontorchef i Arbejdstilsynet. tiol Fagbladet 3F.

Hun påpeger, at resultaterne svarer til de forventninger, Arbejdstilsynet havde på forhånd.

Et af de mere alvorlige tilfælde skete på en restaurant, som havde sine ølfustager liggende i kælderen. Men lige over øllet hang en strømførende el-tavle helt blottet. Det betød en overhængende fare for at få stød, hvis de ansatte skulle få overbalance.

- Ved så grove tilfælde udsteder vi et såkaldt strakspåbud. Det betyder, at faren er så alvorlig, at fejlen skal udbedres med det samme, siger Eva Jensen.