TV der bevæger dig

FAKTA: Sådan ser den første del af vækstplanen ud

Boligjobordning, fjernelse af sodavandsafgiften og lempelser for virksomheder skal sætte gang i væksten.

Kystsikring er blandt detaljerne i den politiske aftale.

* Som led i indsatsen mod grænsehandel halveres sodavandsafgiften med virkning fra 1. juli 2013 og afskaffes helt fra 2014. Samtidig reduceres ølafgiften med 15 procent fra 1. juli 2013. Indeksering af ølafgiften afskaffes frem til 2020. Pris: Cirka 600 millioner kroner årligt.

* Genindførelse og udvidelse af Boligjobordningen i 2013 og 2014. Fra 22. april 2013 indtil udgangen af 2014 omfattes også sommer- og fritidshuse. Samlet pris: 1,6 milliarder kroner i 2013 og 1,7 milliarder kroner i 2014.

* Forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede biler forhøjes fra de nuværende 65 procent til 75 procent med virkning i 2014 og 2015. Pris: 40 millioner kroner i 2014 og 135 millioner kroner i 2015.

* Bedre og mere voksen- og efteruddannelse i perioden 2014-2017. Pris: En milliard kroner.

* Virksomhederne kan se frem til flere lempelser. Den vægtbaserede emballageafgift afskaffes fra 2015. Pris: 460 millioner kroner årligt.

Momsfradraget for virksomheders hotelovernatninger i Danmark øges fra 50 til 75 procent. Pris: 220 millioner kroner fra 2014 og frem.

Afgiftslempelser på procesenergi fremrykkes, så den fulde lempelse opnås i 2014. Pris: 210 millioner kroner i 2014 og falder frem mod 2020.

Forholdene for erhvervsdrivende fonde skal forbedres med afskaffelsen af aktieindkomstskat af avancen hos den hidtidige ejer, når denne donerer virksomheden til fonden fra 2016. Pris: 300 millioner kroner årligt fra 2016.

Skattekreditten for forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomhederne forhøjes fra 2015. Pris: 300 millioner kroner i 2015 faldende til 170 millioner kroner i 2020.

* Styrket indsats i de danske udkantsområder.

Bredbåndsudrulning på Bornholm forbedres. Pris: 60 millioner kroner fordelt i 2014 og 2015.

En nedrivningspulje til at rydde gamle bygninger. Pris: I alt 400 millioner kroner i 2014 og 2015.

Regeringen forpligter sig til at afsætte penge på finanslovforslaget for 2014 til indsatsen for kystbeskyttelse og oprensning ved den jyske vestkyst. Pris: 100 millioner kroner i 2014 og 2015.

Kilde: Finansministeriet

Mest sete på tvsyd.dk