TV der bevæger dig

Flere børn bor kun hos én forælder

Siden 1980 er antallet af børn, der bor sammen med begge forældre, faldet med over 20 procentpoint. I Syd- og Sønderjylland og på Fyn er det kun 61,7 procent af børn og unge op til 17 år, som bor sammen med begge forældre.

Konflikt mellem de voksne fører til, at omkring 40 procent af børn og unge må undvære mor eller far i det daglige. (Modelfoto, Colourbox).

Det viser netop offentliggjorte tal om børnefamilier fra Danmarks Statistik.

I 1980 boede 82 procent af hjemmeboende 16-årige således med både mor og far. I 2013 er det tal skrumpet til 61 procent.

Det største fald i andelen af børn, der bor med begge forældre, er sket i tiåret fra 1980 til 1990. Herefter er det hovedsageligt blandt store børn, at færre og færre børn bor sammen med begge forældre.

Papsøskende

Samtidig viser de nye tal, at flere børn får halv- og papsøskende. I 1980 havde kun 3 procent af de 16-årige papsøskende, der var børn af enten mors eller fars partner. I 2013 er tallet vokset til 14 procent.

Andelen af de 16-årige med halvsøskende er i samme periode næsten tredoblet fra 10 procent i 1980 til 29 procent i 2013.

På landsplan bor 61 procent af de hjemmeboende 16-årige med begge forældre.

Sådan fordeler procenterne sig rundt om i landets regioner:

  • Region Hovedstaden: 58,6
  • Region Sjælland: 57,3
  • Region Syddanmark: 61,7
  • Region Midtjylland: 63,9
  • Region Nordjylland: 63,4.