Fokus på læsning i Syddanmark

Medarbejdere fra Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet kunne i dag få testet deres læsefærdigheder.

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling, SCKK står bag kampagnen "Fokus på læsning", der søger at fremme læsefærdighederne blandt statslige medarbejdere.

SCKK kører ud til statslige arbejdspladser i Syddanmark i en særlig læsebus og tilbyder at teste medabejdernes læsefærdigheder.  
I dag var læsebussen på besøg hos Skov- og Naturstyreksen, Vadehavet.

Voksne med læseproblemer

Baggrunden for kampagnen "Fokus på læsning" er, at cirka hver 5. voksne dansker har svært ved at læse.