TV der bevæger dig

Haarder: Syd- og Sønderjylland har styr på de danske værdier

Den nye kulturkanon er mere diskuteret i Syd- og Sønderjylland end resten af landet, mener Bertel Haarder.

02:14

Hør hele interviewet med Bertel Haarder om Danmarkskanonen.

Syd- og sønderjyder er nogle af dem, der er mest skarpe på de danske værdier og den nye kulturkanon. Det mener i hvert fald Bertel Haarder, der stod bag projektet om kulturkanonen, da han var kulturminister. Kanonen er blevet offentliggjort i dag.

- Der er ingen tvivl om, at det optager nok flere i grænselandet end andre steder, siger Bertel Haarder (V) til TV SYD.

På listen er der 10 punkter, blandt andet tillid, frihed og kønsligestilling. De ti punkter er blevet til med bidrag fra danskerne, som sendte i alt 2425 forslag. 

Læs også Bertel Haarder skal være ny generalkonsul i Flensborg

 

- Jeg vil sige, at i Syd- og Sønderjylland har man i virkeligheden mere forstand på det, vi taler om her. Nemlig de værdier, som er vigtige for Danmark, siger Bertel Haarder.

De værdier, der er vigtige for Danmark, dem har man mere forstand på i Syd- og Sønderjylland.

Bertel Haarder (V)

Hvordan det?

- Når man udfordres af andre kulturer, så bliver man bevidst om sin egen. Man bliver ikke fjendtlig overfor andre kulturer, man bliver bare bevidst, og det kendetegner grænselandet, siger Bertel Haarder.

Danskerne stemte om den endelige liste på Danmarkskanon.dk. Her stemte 326.298 danskere.

Kulturkanon

  • Velfærdssamfundet: I det danske velfærdssamfund nyder borgerne en høj grad af beskyttelse mod sociale og fysiske risici og har gavn af en række offentlige goder.
  • Frihed: Frihed er den grundlæggende værdi for det danske demokrati. I den vestlige tradition hænger folkets frihed sammen med den enkelte borgers frihed.
  • Tillid: Den danske tillidskultur bygger på en forventning om, at ens medborgere og offentlige institutioner er troværdige. 
  • Lighed for loven: Danmark ligger ofte i toppen af internationale målinger om tillid og lav korruption. 
  • Kønsligestilling: Det danske samfund bygger på ligeværdighed mellem kønnene. Det vil sige at mænd og kvinder skal have samme rettigheder og muligheder. 
  • Det danske sprog: Dansk er modersmål for mere end 90 % af befolkningen i Danmark. Sproget er ikke blot et kommunikationsredskab; det er en kulturbærer.
  • Foreningsliv og frivillighed: Foreninger udgør en grundlæggende måde at organisere fællesskaber på i hele Danmark. 
  • Frisind: Frisindet bygger på en præmis om, at alle mennesker skal have ret til at bestemme over deres eget liv. At udvise frisind betyder at have en fordomsfri og tolerant indstilling og tankegang. 
  • Hygge: Hygge betragtes som en særlig måde at være sammen på under afslappede forhold. Hygge har sit eget ord og mange siger, at det ikke kan oversættes. 
  • Den kristne kulturarv: Kristendommens begreb om næstekærlighed og de protestantiske tanker om arbejdets vigtige betydning, det personlige ansvar og alle menneskers lighed over for Gud har sat deres spor helt op i det moderne Danmark.
Kilde: Kulturministeriet