TV der bevæger dig

Håndværkere: Boligjobordning sætter gang i hjulene

Genindførslen af boligjobordning vil sætte gang i dansk økonomi. Det mener Dansk Byggeri og Håndværksrådet.

Med genindførslen af boligjobordningen - og dermed håndværkerfradraget - i forbindelse med første del af vækstplanen, bliver der sat et nødvendigt skub i økonomien hos Danmarks små og mellemstore virksomheder.

Det mener Håndværksrådet og Dansk Byggeri.

- Telefonerne vil ringe flittigt hos håndværksmestrene. Det meget langstrakte forhandlingsforløb skabte usikkerhed hos privatkunderne, der har holdt på pengene til stor skade for især de små og mellemstore byggevirksomheder.

Det siger Frank Korsholm, der er politisk chef i Håndværksrådet.

Boligjobordningen medfører, at danskerne kan få fradrag for ydelser for op til 15.000 kroner om året. Det gælder blandt andet ydelser som børnepasning, rengøring, havearbejde og ud- og indvendig vedligeholdelse af hus.

Håndværksrådet og Dansk Byggeri har arbejdet for at få genindført håndværkerfradraget, siden det blev afskaffet sammen med resten af boligjobordningen ved udgangen af 2012.

Dansk Byggeri mener, at ordningen vil betyde et gevaldigt løft til væksten i Danmark.

- Samlet set skønner Dansk Byggeri, at boligjobordningen vil give meraktivitet i 10 ud af 12 måneder i 2013 svarende til 10/12 af effekten i 2012.

- Sidste år gav håndværkerfradraget cirka 5000 job, og vi kan så forvente en samlet beskæftigelseseffekt på cirka 4100 fuldtidspersoner i 2013 - heraf 3200 i byggeriet

Det skriver Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri i en pressemeddelelse.

Søndag aften landede regeringen, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance første del af vækstplanen. Dermed er det kun Enhedslisten, der ikke er med i aftalen.

En væsentlig hjørnesten i vækstplanen er genindførslen af boligjobordningen med fuld virkning i 2013 og 2014.

Den udvides samtidig til også at omfatte sommer- og fritidshuse med virkning fra 22. april 2013.

Ordningen koster 1,6 milliarder kroner i 2013 og 1,7 milliarder kroner i 2014. Udvidelsen med sommerhusene koster alene cirka 0,1 milliarder kroner i 2013 og 0,2 milliarder kroner i 2014.