TV der bevæger dig

Har du en grøn ide? Så kan du få nogle penge

Miljøministeriet uddeler fra nu af 10 mio. til alle, der kommer med en god grøn ide.

Foto: Colourbox.

Det kunne eksempelvis være mobile byhaver. For den idé fik bagkvinden i Vejle sidste år 366.200 kr.

Tidligere er der blevet søgt om støtte til alt fra skraldefestivaler til landsdækkende byttemarkeder, og ministeren hilser alle typer af ideer velkomne.

- Danskernes hverdag skal være grønnere. Regeringen ønsker, at den grønne omstilling også sker på gadeplan, og det kan Danmarks grønne ildsjæle hjælpe med til. Vi støtter både den gode idé, der kan gøre en forskel lokalt og større projekter, der kan ændre vores hverdag, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Læs mere via nedenstående link.

Puljen til Grønne Ildsjæle

 

Projekter fra det sydlige Jylland, der blev støttet af sidste års pulje:

Det Eksperimenterende og Inspirerende Klima- og Miljøværksted:

At oprette et værksted/mødested for mennesker, der ønsker at
eksperimentere med, og opbygge nye løsninger for, bæredygtig energi
eller genbrug. Kr.: 166.500

HAB:
Øget genbrug af inventar og byggematerialer når lejligheder renoveres.
Kr.: 95.000

Vi deles om jorden:
Med inspiration i konceptet 'landshare' vil ansøger stille jord, vand og
viden til rådighed til en økologisk fælleshave i Sydvestjylland, hvor
interesserede kan dyrke og spise egne grøntsager og urter. Kr.: 85.000

Mobile byhaver i Vejle:
Etablering af mobile byhaver i Vejle. Kr.: 366.200.
Bæredygtige Landsbyer i Sønderborg Kommune:
Forskellige bæredygtighedsinitiativer (fælles dyrkning af
energiafgrøder, bedre cyklistforhold, energirenoveringer mv.) skal gøre
det mere attraktivt at bo og leve i landsbyer i Sønderborg Kommune.
Kr.: 227.261.

Affaldets ressourcer:
Grønt Forum Projektet har til formål at engagere borgere og
boligforeninger i Vejle Kommune i bedre affaldssortering ved at
formidle budskaber om brug af affald som en ressource. Kr.: 195.000.

Når det grønne samler land og by:
Etablering af netværk mellem aktører fra landbrug, havebrug og
boligsociale områder. Udveksling af idéer og erfaringer, fremme
etablering af byhaver mv. Kr.: 208.938.