TV der bevæger dig

Holst hilser service-eftersyn velkommen

Regionsrådsformand Carl Holst hilser regeringens serviceeftersyn af kommunalreformen velkommen og håber, at eftersynet kan være med til at skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Den offentlige service skal hænge endnu bedre sammen for den enkelte borger. Derfor hilser Region Syddanmark regeringens serviceeftersyn velkommen og vil gerne i en konstruktiv dialog med kommunerne om, hvordan vi skaber sammenhængende løsninger, der giver god mening for den enkelte borger.

Det er den umiddelbare kommentar fra regionsrådsformand Carl Holst (V) til den evaluering af kommunalreformen, som økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har lanceret i dag.
 
- Vi har gjort det godt i regionerne. Det er stort set alle eksperter enige i. Men vi kan og skal gøre det endnu bedre i fremtiden. For der er stadig nogle problemer, hvor patienter eller borgere havner mellem to stole eller ikke kan finde vej. Vi skal være endnu bedre til at sætte borgerne og patienterne i centrum, siger regionsrådsformand Carl Holst.
Økonomi- og indenrigsministeren har besluttet at nedsætte i alt fem udvalg, som i løbet af det næste år skal se på den offentlige opgavefordeling inden for områderne: sundhed, miljø, regional udvikling og de specialiserede social- og undervisningstilbud.