Katastrofe-forslag

De Radikales forslag om at nedlægge Hjemmeværnet vil være en katastrofe, mener formanden for forsvarsudvalget.