Uændret ledighed i Syddanmark

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark kun er faldet med 200 personer sammenlignet med sidste måned.

Der var i januar måned 25.300 ledige omregnet til fuldtid og korrigeret for sæsonudsving.

Det forventes, at ledigheden vil stige i 2010. Som det fremgår af diagrammet nedenfor, er ledigheden steget markant de sidste 12 måneder. Det fremgår også, at ledigheden i det sidste halve år er steget med mindre end i de første måneder af 2009.

Store sæsonudsving

Ser man på de faktiske tal (ikke sæsonkorrigerede) er ledigheden på 28.800, hvilket er en stigning på 14.200 i forhold til januar måned 2009.

Der er generelt store sæsonudsving i januar i forhold til december, det er også tilfældet i januar 2010. Den kraftige stigning skal således sammenlignes med december-januar stigningerne i de øvrige år.

Ledighedsprocenten i Syddanmark er på 4,8% af arbejdsstyrken, hvilket er lige over landsgennemsnittet på 4,7%. Sjælland har den laveste ledighed i Danmark, med en ledighed på 4,4%.

Du kan se statistikken fordelt på kommuner her.