TV der bevæger dig

Ulven kommer

Danmarks Naturfredningsforening har opfordret sine medlemmer til at være ulve-spottere.

00:37

De røde punkter viser, hvor ulve formodes at være set. I Ejstrupholm - den blå plet øverst på kortet - er der fundet helt sikre spor efter en ulv i form af DNA eller ekskrementer. Den grønne plet i Lem viser, at der her er taget et billede af en ulv. Kilde: Naturstyrelsen.

1 af 2

Den seneste observation er gjort af i Vamdrup af en tysk turist, Jens Matzen, Stolpe.

Naturstyrelsen har i forvejen registreret 15 steder i det sydlige Jylland, hvor ulve er blevet set. Kun to af observationerne er fuldstændig dokumenteret med ekskrementer, DNA-spor eller foto. Sporene er fundet i Ejstrupholm ved Nørre Snede, mens en ulv er fotograferet ved Lem.

Ulve-spotterne fra Danmarks Naturfredningsforening skal bidrage til at beskytte ulvene i de områder, hvor de vælger at slå sig ned.

- I al sin enkelhed skal medlemmerne på deres ture i skove og andre naturområder kigge efter mulige ulve-spor og efterfølgende indberette fundene til Danmarks Naturfredningsforening. De indsamlede data skal bruges til en bedre kortlægning af, hvor ulvene egentlig er henne i Danmark, fortæller biolog Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen mener, at der skal gøres en indsats for at beskytte ulvene i de områder, hvor de slår sig ned. Ulvene er i forvejen fredet.

- Vi skal hurtigst muligt sætte en række initiativer i gang, der er med til at skabe plads til ulvene og være med til at mane frygten for ulvene i jorden, siger Bo Håkansson.

Frygten overdrevet

Han mener, at frygten for, at ulvene dræber husdyr er stærkt overdrevet. Tyske undersøgelser viser, at kun én procent af ulvenes føde er husdyr. Mere end 50 procent af føden er rådyr.

I november 2012 fandt Naturstyrelsen en død ulv i Nationalpark Thy. Dermed var der håndfaste beviser for, at ulven - efter 199 års fravær - var vendt tilbage til Danmark.

Siden november 2012 er det med dna-prøver bekræftet, at en ulv har angrebet og dræbt flere får i Midtjylland.

Nationalt Center for Miljø og Energi har dokumenteret, at der er mindst tre ulve i det midtjyske.

De er strejfende dyr, som er kommet til Danmark fra Tyskland.

Mere om ulven på Naturstyrelsens hjemmeside.