TV der bevæger dig

Før var de 24 - nu bliver kun 23

Fremover vil der kun være 23 repræsentanter fra Sydjyllands Storkreds på Christiansborg mod nu 24. Det hænger sammen med, hvordan tillægsmandaterne er blevet fordelt.

Kigger vi på resultatet for Sydjyllands Storkreds - der dækker det meste af TV SYD's område - ser mandatfordelingen efter al sandsynlighed sådan ud:

Socialdemokraterne får uændret fem mandater - det radikale venstre bliver fordoblet og går fra et til to mandater - de konservative bliver halveret og får et mandat mod nu to - også SF går tilbage og får to mandater mod nu tre - Liberal Alliance beholder sit ene mandat - kristendemokraterne kom ikke ind - Dansk Folkeparti får uændret fire mandater - Venstre får syv - en tilbagegang på et mandat - og endelig kom Enhedslisten for første gang i Folketinget for Sydjylland med et mandat.