Vejle og Esbjerg sætter flest ud

Over 2100 familier eller enlige er sat på gaden i TV SYDs sendeområde i perioden fra 2007 og frem til og med første halvår af 2010. Det viser tal fra Domstolsstyrelsen.

De almennyttige boligselskaber står for næsten halvdelen af alle udsættelser - og i vores område ligger Vejle højest, efterfulgt af Esbjerg, Kolding og Fredericia.

I Horsens er antallet af udsættelser kun en tredjedel af, hvad det er i Vejle. Vejen og Varde ligger på niveau med Horsens.

Reglerne for kommunernes handlepligt i forbindelse med udsættelser blev strammet 1. juni 2009.
Her fik kommunerne bl.a. pligt til at yde nyt indskudslån - også selvom husstanden har uindfriet gæld fra tidligere indskudslån.

Der er indført udvidet mulighed for flyttehjælp - boligforeninger har fået pligt til at underrette kommunen om udsættelser.

Endelig er kommunerne forpligtet til straks at behandle spørgsmål om hjælp, når kommunen modtager underretning om at en borger skal sættes ud af sin lejlighed.  

Reglerne om kommunernes handlepligt fremgår af denne vejledning.