Fastholder skolebesparelser

Delstatsregeringen i Slesvig-Holsten viger ikke en tomme fra sparekravet til de danske skoler i Sydslesvig.

Sparekravet på 35 millioner kroner vil ifølge det danske mindretals beregninger koste omkring 20 mindre skoler livet og 80 lærerstillinger. Der er 47 danske skoler i Sydslesvig.

- Bare at sige nej til besparelsen, det vil vi ikke acceptere - det kan jeg ikke acceptere, sagde ministerpræsident Peter Harry Carstensen (CDU) på et pressemøde i Kiel tirsdag.

Ministerpræsidenten mødte regionsformand Carl Holst (V), der argumenterede mod besparelserne.

- Dette er et kæmpe tilbageskridt for mindretallet og i strid med ånden i samarbejdet hen over grænsen, sagde Carl Holst.

Fordeling

Han foreslog, at besparelsen fordeles på både de danske og tyske skoler i Slesvig-Holsten.

- Det vil give en besparelsen på en halv procent i modsætning til de 15 procent, som de danske skoler nu skal spare, understregede han.

Peter Harry Carstensen noterede, at han er uenig med Carl Holst.

- Men at det volder mig besvær at spare på netop mindretallet, det må man tro på eller lade være - men det berører mig meget dybt, understregede ministerpræsidenten.

Det danske mindretal mener, at besparelsen er i strid med skoleloven for Slesvig-Holsten, der sidestiller danske skoler med de tyske offentlige skoler.

Delstatsregeringen lægger op til samlede besparelser på 1,25 milliarder euro frem til 2020. Årsbudgettet er på godt ni milliarder euro. Gælden er på 25 milliarder euro, og renteudgifterne udgør en milliard euro om året.

- Vi er ved at lide rentedøden, mener ministerpræsidenten.