Grænselandet slipper for atomaffald

Grænselandet slipper for at skulle modtage byggeaffald fra de slesvig-holstenske atomkraftværker, der skal rives ned i de kommende år, hvor Tyskland udfaser kerneenergi.

En del af 50.000 tons affald fra lukkede atomkraftværker i Slesvig-Holsten skulle efter planen have været deponeret i Harreslev kun få hundrede meter fra den dansk-tyske grænse, men sådan bliver det ikke, skriver Flensborg Avis

Beslutningen vækker meget stor tilfredshed i Aabenraa kommune.

- Det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad for. Det cementerer også, at det med at bringe godt naboskab og godt samarbejde i spil fungerer. Jeg synes, at vi har kørt et godt parløb med Harrislee Gemeinde i forhold til sagligt at gøre opmærksom på de udfordringer, det kunne give at belaste et område med atomaffald, siger Thomas Andresen (V), borgmester for Aabenraa Kommune.

Oprindelig var Deponie Balzersen i Harreslev lige klods op af den dansk-tyske grænse udset til at skulle modtage noget af affaldet fra blandt andet atomkraftværket i Brokdorf, og det har bekymret borgere i grænselandet.

Protester på begge sider af grænsen

Selvom radioaktiviteten fra byggeaffaldet er beskrevet som meget lav, så har planerne udløst omfattende protester i både Danmark som i Tyskland.

Der er tale om 50.000 ton lavradioaktivt bygningsaffald med meget svag stråling. Alligevel skal affaldet håndteres særligt. Affaldet stammer fra nedrevne bygninger, veje og parkeringspladser fra atomkraftværkernes matrikler.

Affaldet bliver ifølge Flensborg Avis i stedet placeret ved Lübeck og i det østlige Holsten.

Kommer der højradioaktivt affald?

Det er dog stadig ikke besluttet, om der skal placeres højradioaktivt affald i Slesvig-Holsten. Selskabet, der håndterer deponeringen af affaldet fra de tyske atomkraftværker, som landet har besluttet at lukke, har tidligere nævnt Slesvig-Holsten som et muligt slutdeponi i år 2031. 

Men også dette kæmper Haderslev Kommune imod sammen med de tre andre sønderjyske kommuner Aabenraa, Sønderborg og Tønder samt Region Syddanmark. I december sendte de i fællesskab et protestbrev til de tyske myndigheder.