TV der bevæger dig

Støtte til større forståelse af mindretallet

Folketingets Sydslesvigudvalg har nu besluttet, hvilke projekter, der skal modtage støtte i 2015. Samlet set har udvalget valgt at støtte 6 projekter med i alt i 2,9 mio. kr.

Troels Ravn, formand for Sydslesvigudvalget: - Vi har is\u00e6r st\u00f8ttet projekter, der vil give en st\u00f8rre forst\u00e5else for mindretallets situation i Tyskland.

- Blandt de opgaver, som vi i Sydslesvigudvalget tillægger meget stor vægt er at medvirke til, at flere danskere nord for grænsen får en mere indgående forståelse for det danske mindretal syd for grænsen, udtaler Sydslesvigudvalgets formand Troels Ravn, soc.dem.

Året 2014 har med afsæt i markeringen af 150-året for afslutningen af krigen i 1864 medført, at mindretallet har optrådt hyppigt på tv-skærmene rundt om i de danske stuer. Både Jan Gintberg, Anders Agger og Anne Hjernøe samt Søren Vesterby fra TV SYD har alle gæstet Sydslesvig, og har på hver deres måde været med til at beskrive de særlige bånd, der knytter Danmark og mindretallet sammen, skriver Sydslesvig-udvalget i en pressemeddelelse.

- Som TV-udsendelserne desværre også har bekræftet os i, så er kendskabet til mindretallet i Danmark desværre på retur, og især blandt de yngre generationer står vi foran en stor opgave. Derfor har vi igen i år valgt at støtte projekter, der sætter fokus på oplysningsindsatsen i Danmark, siger Troels Ravn.

 

Følgende projektansøgninger er blevet imødekommet:

1. ?Sydslesvigere i Krig? ? fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Tilskud: 525.000 kr.
Varighed: 3 år

Resumé:

Omdrejningspunktet for dette projekt er historien om danske
sydslesvigeres deltagelse i 1. Verdenskrig i perioden 1914-1918.
Dansk Centralbibliotek og Flensborg Avis vil de næste tre år bringe
månedlige artikler under temaet ?Sydslesvigere i krig?, der er baseret på
beretninger fra dansksindede, der deltog i krigen.
Målgruppen er udover avisens læsere brugere af Facebook-gruppen ?
Sønderjyder og den store Krig 1914-1918?, der indtil nu har haft over
100.000 besøgende.
Alle artiklerne vil tage afsæt i personlige historier, der bygger på kilder
fra bibliotekets arkivalier, men bliver naturligvis knyttet sammen med
den generelle krigsudvikling.

2. ?Sydslesvighistorie.dk? fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Tilskud: 1.440.000 kr.
Varighed: 3 år
Resumé:
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig vil i samarbejde med Institut for
Design og Kommunikation ved Syddansk Universitet skabe den nye
webportal sydslesvighistorie.dk. Hovedformålet med siden er at
præsentere den meget store samling af billeder, historiske film, plakater,
kort, digitaliserede bøger fra Bibliotekets forskningsafdelings
udgivelsesrække, digitaliserede bøger fra Den Slesvigske Samling og
andet digitalt materiale fra Sydslesvig på en ny, overskuelig og
lettilgængelig måde.
Projektet har to målgrupper; den ene målgruppe er mennesker med
interesse for visuelt materiale fra Sydslesvig ? altså billeder, historiske
film, plakater, kort, stik og malerier ? og for sydslesvigsk historie
generelt. Den anden målgruppe er elever i Folkeskolens 8.-10. klasser
samt på ungdomsuddannelserne, og der udarbejdes
undervisningsmateriale målrettet denne gruppe.

3. ?Elevudveksling ? en moderne dannelsesrejse ? Dansk Skoleforening
for Sydslesvig

Tilskud: 75.000
Varighed: 1 år
Resumé:

I 2014 var der et rekord stort antal udvekslingselever, men stadig ikke
nok til at opfylde alle ønsker på begge sider af grænsen. Udvekslingsophold, hvor unge mennesker indkvarteres privat, og følger
skolegangen i enten en skole i Danmark, eller en dansk skole i
Sydslesvig, er en unik og spændende måde at skabe opmærksomhed og
fokus på båndet mellem Danmark og mindretallet - for ikke at tale om
den dannelsesrejse, som det enkelte barn allerede fra grundskolealderen
har mulighed for at opleve.Ud over at have en historisk betydning, så er udvekslingselevernes rejser
også en vigtigt del af identitetsdannelsen i den nye generation af
mindretallet. Men medmindre man selv er så heldig at være
udvekslingselev, eller kender en der er det, så kan det være svært at
forstå betydningen af denne rejse, og hvad det egentlig indebærer at
være på udveksling.
Der er nu en mulighed og opbakning til at lave et informationsprojekt,
der kan bruges på flere platforme og af flere parter nu og de næste
mange år fremover.
Projektets formål er at give et nutidigt og moderne indblik i, hvad det vil
sige at være udvekslingselev og barn i mindretallet. Samt skabe opmærksomhed og let tilgængelig og spændende information omkring
det at være udvekslingselev.
Projektet vil bestå af en sang, en musikvideo og en mini-reportagefilm.
Musikvideoen med sangen vil være tilgængelig som download, og den
kan bruges i forbindelse med oplysningsarbejde omkring
udvekslingselever.
Reportagefilmen kan bruges i oplysningsarbejde omkring
udvekslingselever - blandt andet på feriebarn.dk. Elever og undervisere
kan hermed på en nem og spændende måde få en fornemmelse af, hvad
udveksling indebærer.
 

 

 


5. ?Sydslesvig ?steder og mennesker ? Grænseforeningen

Tilskud: 175.000 kr.
Varighed: 1 år
Resumé
I samarbejde med forfatter Kristian Ditlev Jensen og Gyldendal
modtager Grænseforening tilskud til udgivelse af bogen ?Sydslesvig.
Steder og mennesker?. Bogen udgives i samme format og i samme
kvalitet hvad både tekst og fotos angår som ?Sønderjylland. Steder og
mennesker?.
Med bogen vil Kristian Ditlev Jensen - med tilflytterens øjne - forsøge at
se nærmere på det danske mindretal i Sydslesvig. Formen bliver en
række essays, skrevet med litterær kvalitet; essays, der går tæt på nogle
store emner som tro, nationalfølelse, gastronomi, historie etc.
Ideen er at skildre mindretallet for den danske befolknings øvrige
borgere. Arbejdet skal gennemføres på baggrund af grundig research
med besøg en lang række steder i området og med besøg hos en lang
række mennesker. Ideen er at tage udgangspunkt bogen ?Sønderjylland.
Steder og mennesker? men så at samle researchen i denne gang lidt
større essays, så en endnu mere sammenhængende forståelse opnås.


5. ?Nordvendt vandreudstilling om det danske mindretal ? Sydslesvigsk
Forening

Tilskud: 500.000 kr.
Varighed: 1 år
Resumé
Målgruppen for Sydslesvigsk Forenings vandreudstilling i Danmark er
primært danskere, der endnu ikke ved særlig meget om det danske
mindretal. Udstillingen skal have alle historiske facts på plads, og derfor
tilstræbes der konsulentbistand af en historiker. Samtidig dermed skal
den virke optisk tiltalende og være interaktiv i form af tablets, hvor den
besøgende selv kan vælge det emne, der lige netop interesserer
ham/hende mest.
Da SSF også er interesseret i at få fat i skoleelever (7. klasse og
opefter), er det vigtigt at udstillingen virker moderne og er nem at gå til.
Desuden skal de personlige fortællinger, som allerede er en del af den
nuværende udstilling, suppleres med nye.
Med den aktuelle fokus på Sønderjylland og Sydslesvig i forbindelse med 150-året for 1864 fra mediernes side som udgangspunkt, ville det
være oplagt at bruge klip fra de forskellige tv-udsendelser i en ny
udstilling.


5. ?København-Bonn erklæringerne i et uddannelsesperspektiv ? Dansk
Skoleforening for Sydslesvig

Tilskud: 176.500 kr.
Varighed: 1 år
Resumé
Den 29. marts 2015 er det præcist 60 år siden, at København-Bonn
Erklæringerne om de nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland
blev fremsat. Mindretalserklæringerne har haft afgørende betydning for
udviklingen af et fredeligt forhold mellem flertal og mindretal i
grænselandet. Samtidig har de haft stor betydning for, at det danske
mindretal har kunnet fastholde og videreudvikle sine rettigheder og i dag
fremstår som anerkendt og respekteret del af det tyske samfund.
Samtidig har fredeliggørelsen dog betydet, at interessen for og viden om
det danske mindretal i Danmark er vigende navnlig blandt de unge og
yngre generationer.
I anledning af 60års-jubilæet går A. P. Møller Skolen i Slesvig og
Handelsgymnasiet Business College Syd i Sønderborg sammen om at
stort arrangement for elever på ungdomsuddannelser i grænseregionen,
som skal markere mindretalserklæringernes jubilæum og samtidig skal

skabe viden og engagement for det danske mindretal i et fremadrettet
perspektiv. Målgruppen er unge i aldersgruppen 17-19 år.