TV der bevæger dig

Striden om SSV er ikke bilagt

Sydslesvigsk Vælgerforening har her i weekenden holdt landsmøde i Husum. SSVs rettigheder består, men det gør striden også.

CDU'ere og ungkonservative hang lidt med hovederne efter afgørelsen - men striden kan opstå igen.

Sagen var rejst af et medlem af partiet CDU for at få afgjort, om SSV som mindretalsparti må have så stor indflydelse, at det kan være et regeringsparti i delstaten Slesvig-Holsten uden at være omfattet af den spærre-grænse på fem procent, der gælder for tyske politiske partier. Sagen blev afvist af forfatningsdomstolen, og SSVs landsmøde opfordrer CDU og de unge konservative fra Junge Union til »endelig at tage ved lære« af den entydige dommerkendelse.

Striden fortsætter

Det er nu ikke sikkert, at CDU eller de unge konservative vil gøre det. Samfundsforsker og professor ved Kiels Universitet, Joachim Krause, siger, at debatten om SSV ikke hører op. Uanset afgørelsen ved forfatningsdomstolen vil striden om det danske mindretal fortsætte, siger Joachim Krause ifølge det tyske nyhedsbureau.

Temaet kan igen komme op, fordi forfatningsdomstolen har lagt op til, at Landdagen i Kiel ved afstemning kan afgøre, om det danske mindretalsparti skal omfattes af fem procents-reglen. Hvis flertallet skifter i Landdagen til fordel for CDU, så kan der træffes en helt anden afgørelse om det danske mindretals-parti, siger Joachim Krause.

SSV vil dialog

Formanden for SSV, Flemming Meyer, vil have en dialog med CDU i stedet for en konfrontation. Men han mener, at CDU bør skifte kurs i mindretalspolitikken. Kendelsen styrker efter SSVs opfattelse Bonn-København Erklæringernes folkeretlige og forpligtende betydning. Derfor bør CDU sørge for at opgive den fremherskende holdning i partiet over for mindretallet, fordi denne holdning er ikke i overenstemmelse med forfatningen.

- Efter over 60 år bør også CDUs og Junge Unions medlemmer affinde sig med, at der i Slesvig-Holsten lever et dansk mindretal med rettigheder, som gang på gang er blevet bekræftet i forfatningen og i internationale aftaler. Disse rettigheder bør der ikke sættes spørgsmålstegn ved i ny og næ, står der i resolutionen fra SSVs landsmøde. Den blev vedtaget enstemmigt.