Har 1000 øje-bæer, men får kun penge til at rive 100 ned

Tønder kommune er sikret 6,7 mio. kr. fra den såkaldte nedrivningspulje. Det rækker til at rive mellem 70 og 100 øje-bæer ned, men kommunen har 1000 huse, som er nedrivningsmodne.

Tønder er den kommune i TV SYDs landsdel, som får det største beløb. Oven i de 6,7 mio. kr. skal kommunen betale 4,5 mio. kr., så der bliver råd til at fjerne ca. 100 huse næste år.

Som led i regeringens Vækstplan DK er der afsat 400 mio. kroner til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger, som ligger i byer med under 3.000 indbyggere og landdistrikter.

Midlerne fordeles med 200 mio. kr. i år og næste år. I alt 70 kommuner er kommet i betragtning til puljen næste år.

- Det er rigtig positivt, at en række syd- og sønderjyske kommuner igen får et bidrag til at istandsætte eller rive huse ned, der skæmmer indtrykket af en hel landsby, siger Jesper Petersen (S), der som finansordfører har været med i forhandlingerne. Jeg synes, det er afgørende, at man i København husker, at der en vigtig opgave lokalt at løfte med at sikre fortsat attraktive landsbyer. Det er landsbyfornyelsespuljen en vigtig del af.

- Jeg tror, vi alle kender fornemmelsen af, at der en øjebæ af et hus i landsbyen eller ved landevejen, som bare gør indtrykket af hele landsbyen dårligere. Måske bliver nabohusene mindre værd, eller mere lyssky typer laver bolighaj-virksomhed i bygninger, der egentlig ikke er til at bo i længere. Det er altså rigtig skidt, og de huse skal rives ned, siger det socialdemokratiske folketingsmedlem..

TV SYD har besøgt Tønder kommune, som mener at have 1000 nedrivningsmodne ejendomme.

 

Sådan virker ordningen:

 

De 70 kommuner, der får penge: