TV der bevæger dig

Hjælper storken på vej

Brandvæsenet i Tønder rykkede onsdag ud for at istandsætte storkereden på Schackenborg Slot i Møgeltønder, hvor prins Joachim bor med sin familie.

Hans Bindesbøl, Lyne ved Ølgod, har sendt dette billede til TV SYD som bevis på, at der er storke i landet.

Brandfolkene stillede en stor stigevogn til rådighed for den lokale naturvejleder Hans Tonnesen, så han kunne komme til at friske storkereden op.

Storken.dk satte storkereden op i 2008, og den er efterhånden blevet slidt af vind og vejr.

Hidtil har den royale storkerede ikke tiltrukket storke, men der er stadig håb, da storkebestanden er i fremmarch syd for den dansk-tyske grænse.

Også Gram Slot

Gram Slot skal også i gang med at renovere en storkerede, som blev sat op på en af godsets skorstene, da familien Brodersen overtog slottet i 2007.

Svend Brodersen driver et økologisk landbrug, og et giftfrit miljø er den første forudsætning for at tiltrække storke.

Storkene tiltrækkes af områder med små søer og enge, hvor vegetationen holdes nede, så storkene kan finde deres byttedyr.

Opdrætning af storkeunger kræver masser af føde. Ungerne æder mellem 500 og 700 gram om dagen.

Storke lever ikke alene af frøer. De nyder også snoge, fisk, insekter, snegle, mosegrise, rotter, mus, æg og fugleunger.