Investorer køber landbrug for milliarder

Tre sønderjyske gårde er blevet overtaget af pensionsselskab, der ser landbruget som en god investering.

Günther Lorenzen ejer – eller rettere ejede -  en gård i Jejsing. Nu har han og to andre landmænd samlet overdraget deres gårde og jorde til pensionsselskabet AP på grund af  økonomiske problemer. Selv fortsætter de som forpagtere.

- Det er en udmærket ordning, siger den nu tidligere gårdejer.

Den nye ejer blander sig ikke i driften, men får til gengæld penge for landmændenes forpagtning af gårdene. AP pension har opkøbt ni gårde og flere er på vej.

- Vi har øremærket 1,2 milliarder kroner til formålet. Vi har endnu 600 millioner kroner at gøre godt med, så vi fortsætter ufortrødent med at finde egnede gårde, siger Peter Olsson, direktør i AP Ejendomme til TV SYD.

AP Pension er blot en af de investorer, der ser landbrug som en egnet investering. Landbrug & Fødevarer har imidlertid ikke noget tal på, hvor mange gårde i Danmark, der har skiftet ejer til et pensions- eller investeringsselskab. Men Peter Olsson understreger, at man meget nøje gennemgår mulige gårde – og i høj grad også hvor dygtige landmændene er.

Günther Lorenzen – og de to andre sønderjyske landmænd - har indgået en 10-årig kontrakt. Han regner med at kunne forbedre ”sit” landbrug, så det får en større handelsværdi, så han enten kan forbedre kontrakten med AP Pension - eller et andet interesseret selskab – eller selv købe det tilbage.