TV der bevæger dig

Kommune skyder rågeunger og får dem fjernet fra bykernen

Støjende råger har generet beboere i Tønder Kommune i 25 år, men de seneste år har kommunen bekæmpet det problem med et jagtgevær. Det har virket.

Der er langt færre steder med rågereder i Tønder Kommune. Foto: Anni Kirk Lauridsen, TV SYD

De skriger, skæpper og kan holde en del naboer vågne. Rågerne. Det ved flere beboere i Tønder Kommune. Men beboerne i indre by har sandsynligvis opdaget, at de ikke i så høj grad længere får forstyrret deres nattesøvn af skrigende råger.  

Rågen er en fredet fugl, men med tilladelse fra Naturstyrelsen har Tønder Kommune de seneste år skudt rågeunger, der opholder sig uden for reden, på kommunale områder. Det har haft stor effekt.

- Her i den gamle Amtmandshave er der ingen råger i dag. For ikke så frygtelig mange år siden var der 2040 reder her. Ligesom andre steder i byen har vi oplevet, at rågerne er flyttet, siger Christian Kjær-Andersen, afdelingsleder, Vej & Park, Tønder Kommune, til TV SYD.

Christian Kjær-Andersen forklarer, at rågerne har følt sig pressede, og derfor er de flyttet andre steder hen i kommunen. Så selvom der ikke længere er så mange råger i bykernen i Tønder, er nogle af dem flyttet andre steder hen.

Læs også Råger tyranniserer familie

Samarbejde skal løse udfordringen

Det problem har Tønder Kommune prøvet at løse i år. Mange råger har nu bygget reder ved Sygehus Sønderjylland og på Naturstyrelsens arealer. Derfor har kommunen fået tilladelse til at skyde rågeunger, der opholder sig på de områder. Der har været mange rågeunger at sigte efter.

Tønder Jagtforening skyder rågeungerne i perioden fra d. 1. maj til 15. juni. I år har de skudt 1574 rågeunger i perioden. Størstedelen af dem er skudt på sygehusets og Naturstyrelsens arealer. På de kommunale områder har der kun været 234 unger at få ram på i år.

- Jeg synes, det er rigtig dejligt. Det er en ren succes, at vi har kunnet samarbejde med sygehuset og Naturstyrelsen i år. Når vi skyder så mange rågeunger, vil der tilsvarende blive færre næste år, siger Christian Kjær-Andersen.

Læs også 18-årige Asbjørn skyder råger - efter aftale med kommunen

Rågeunger skal ikke udryddes 

Christian Kjær-Andersen understreger, at målet ikke er at udrydde rågerne. Han tror, der er borgere, der sætter pris på at have dem i kommunen.

- For os er målet at skabe nogle forhold, som borgerne i Tønder Kommune synes er ok. Der må gerne være råger, men vi vil ned på et antal, der er acceptabelt, så de er en del af bybilledet, men de er ikke et negativt billede, siger Christian Kjær-Andersen.

Siden 2003 har antallet af rågereder i Tønder by været stigende, og de har været spredt udover hele byen. Efter kommunen har taget jagtgeværet i brug, er der kun tre steder i byen, rågerne bygger reder.