Krav om sikre fængsler i stedet for gamle arresthuse

De små arresthuse skal erstattes af mere sikrede fængsler, mener formanden for Folketingets retsudvalg, Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Reaktionen kommer efter en fangeflugt fra Tønder Arrest mandag, hvor tre fanger slap ud i friheden ved at bryde gennem en mur. To af dem slap væk, og de var onsdag morgen stadig på fri fod.

- Vi har mange arrester, der er meget små og meget gamle i Syd- og Sønderjylland. Faktisk har vi fire arrester fra preussertiden og det giver sig selv, at det ikke er optimale rammer for at drive arresthus længere. Vi har simpelthen brug for en reform af arresthussektoren, siger Karina Lorentzen.

Hun peger på, at kriminalforsorgen er blevet pålagt at lave en analyse om det hensigtsmæssige i de mange små arresthuse.

- Den skal vise, hvordan fremtidens arresthussektor skal se ud, for vi har behov for større og mere moderne enheder, som giver bedre mulighed for sikkerhed, aktiviteter for fangerne og en mere optimal arbejdsdeling blandt de ansatte, understreger Karina Lorentzen.

Analysen skal dog først være færdig i 2016, men Karina Lorentzen har bedt justitsministeren oplyse, hvordan arbejdet med analysen skrider frem.

Formanden for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, har også brugt fangeflugten i Tønder til at kritisere tilstandene i arresthusene.

Han påpeger, at arresthusene rummer hårdkogte forbrydere. Det er ikke som for mere end 100 år siden, da de blev bygget. Dengang var de hjemsted for den lokale tyveknægt eller drukkenbolden, som havde en kedelig vane med at banke konen.