TV der bevæger dig

Tønder kulegraver 900 børnesager

Socialforvaltningen i Tønder Kommune skal nu kulegrave samtlige 900 løbende børne- og familiesager.

05:12

1 af 2

Det sker efter, ar kommunen har fået konsulentfirmaet Deloitte til at lave stikprøver på 50 sager. Analysen viser, at der er plads til betydelige forbedringer. Derfor skal alle aktuelle sager nu kulegraves for at få mangelfuld sagsbehandling strammet op.

- Det er overraskende, at der er sager, der ikke rettidigt bliver fulgt op på, siger Henrik Mehlsen (S), som er formand for byrådets børn- og skoleudvalg.

Rapporten viser også, at det kniber med at få lavet børnefaglige undersøgelser. Det er kun sket i 57 procent af de sager, hvor de burde være lavet. En børnefaglig undersøgelse skal belyse det enkelte barns livsvilkår og muligheder.

Deloitte peger på, at sagerne skal dokumenteres bedre, og der skal hurtigere følges op med handleplaner med en konkrete vurderinger af behov, mål og indsats.

Henrik Mehlsen konstaterer, at en hurtig indsats i familier med problemer er afgørende. Ikke alene af menneskelige grunde, men også af økonomiske.

Når først sociale ulykker vælter ind over en familie, bliver det hurtigt dyrt for kommunen.

Fjernelse af børn ikke bedst

Anbringelse af et barn på en døgninstitution koster mellem 335.000 og 2,5 millioner kroner om året. I 40 procent af anbringelserne er det sket uden en børnefaglige undersøgelser.

- Døgnanbringelser er langtfra den bedste løsning. Vi oplever for eksempel, at døgnanbragte børn har et stort efterslæb, når det gælder om at få en ungdomsuddannelse, siger Henrik Mehlsen.

Tønder Kommune havde i 2012 samlede udgifter på 107,8 millioner kroner på børn- og ungeområdet. Beløbet omfattede 1.037 sager.

Tønder Kommune opdelte 1. august 2011 kommunen i fire skoledistrikter, og fra skoleårets start i 2014 skal alle, der arbejder med børn og unge mellem 0 og 18 år, flytte ud i de fire distrikter. Det vil for eksempel sige, at socialrådgiverne skal ud på distriktsskolerne.

Decentraliseringen stiller krav til en mere systematisk og ensartet sagsbehandling, så kvaliteten ikke bliver forskellig fra distrikt til distrikt.

I dag består nogle sager alene af statusnotater fra eksterne samarbejdspartnere og notater i journalen. Det betyder, at det er vanskeligt at se en sammenhæng i de enkelte sager.

- Mange fremstår direkte rodede, noterer Deloitte.

Tønder forbindes ofte med Tønder-sagen fra 2005 om misbrugte børn. Siden dukkede lignende sager op i andre kommuner, og det har fået kommunerne til at forbedre bemandingen og sagsbehandlingen i børn- og ungeforvaltningerne.

- Men vi kan stadig blive bedre, siger udvalgsformanden i Tønder.

 

Se mere i TV SYD Nyheder kl. 19.30.

 

 

Tønder-rapport Undersøgelse af børn- og ungeforvaltningen i Tønder kommune: