TV der bevæger dig

Vision og mission

TV SYD arbejder pt. på den vision og mission, der skal præge medievirksomheden i de kommende år. Nedenfor kan du se det nuværende grundlag, der arbejdes ud fra.

TV SYDs vision
TV SYD vil i aktivt samspil med borgerne binde sendeområdet sammen og bidrage til nye fællesskaber

TV SYDs mission

  • Vi vil være til stede og i en uhøjtidelig tone afspejle livet, som det leves i vores sendeområde.
  • Vi vil producere medieprodukter, der anviser løsninger og handlemuligheder.
  • Vi vil igangsætte og understøtte nye initiativer og begivenheder, der samler og engagerer borgerne.
  • Vi vil sætte fokus på de særlige udfordringer, der er knyttet til sendeområdets liv.
  • Vi vil betragte borgerne som aktive og velkomne medspillere i udviklingen af vores produkter.
  • Vi vil stræbe efter at levere produkter i den højest mulige kvalitet ved at udnytte ressourcerne optimalt.
  • Vi vil sikre, at medarbejderne altid har de nødvendige kompetencer.

Vedtaget i A/S-bestyrelsen, efteråret 2010.