Landmænd får oversvømmet deres marker

Flere hundrede landmænd på den jyske vestkyst fra Ringkøbing Fjord til landegrænsen risikerer at få oversvømmet deres græsningsarealer i de kommende år, når statens vandmiljøplan skal føres ud i livet.

Jan Haarsma vest for Nørre Nebel risikerer at miste sit eksistens-grundlag. Han driver et stort kvægbrug på 300 hektar jord, og han risikerer, at græsningsarealer kommer til at stå under vand store dele af året.

Rødt okker strømmer ud fra markerne i Vestjylland, og det dræber liv i vandløb, søer og fjorde.

Problemet er særligt stort i det tidligere Ribe Amt, fordi der ikke er tilstrækkeligt med kalk i jorden til at neutralisere surt vand.

Planen er klar til nytår

Problemet er menneskeskabt. Jern og svovl stammer fra mineralet pyrit, der ligger i de øverste jordlag i enge og moser. Den røde okker begyndte at flyde frit, da arealerne blev drænet og åer uddybet.

Okker-forureningen kan stoppes ved at genskabe den oprindelige natur ved at oversvømme enge, fjerne dræn og få åerne til at brede sig. I særlige tilfælde kan der anlægges okkerrensningsanlæg.

Jan Haarsma har sin ejendom nær Ringkøbing Fjord, og her skal vandstanden hæves for at stoppe okker-udledningen.

Statens vandmiljøplan skal være klar ved årets udgang. Til oktober skal kommunerne indsende deres bidrag til den.

De landmænd, der bliver ramt af planen, har krav på økonomisk erstatning.