TV der bevæger dig

Landmænd får oversvømmet deres marker

Flere hundrede landmænd på den jyske vestkyst fra Ringkøbing Fjord til landegrænsen risikerer at få oversvømmet deres græsningsarealer i de kommende år, når statens vandmiljøplan skal føres ud i livet.

Jan Haarsma vest for Nørre Nebel risikerer at miste sit eksistens-grundlag. Han driver et stort kvægbrug på 300 hektar jord, og han risikerer, at græsningsarealer kommer til at stå under vand store dele af året.

Rødt okker strømmer ud fra markerne i Vestjylland, og det dræber liv i vandløb, søer og fjorde.

Problemet er særligt stort i det tidligere Ribe Amt, fordi der ikke er tilstrækkeligt med kalk i jorden til at neutralisere surt vand.

Planen er klar til nytår

Problemet er menneskeskabt. Jern og svovl stammer fra mineralet pyrit, der ligger i de øverste jordlag i enge og moser. Den røde okker begyndte at flyde frit, da arealerne blev drænet og åer uddybet.

Okker-forureningen kan stoppes ved at genskabe den oprindelige natur ved at oversvømme enge, fjerne dræn og få åerne til at brede sig. I særlige tilfælde kan der anlægges okkerrensningsanlæg.

Jan Haarsma har sin ejendom nær Ringkøbing Fjord, og her skal vandstanden hæves for at stoppe okker-udledningen.

Statens vandmiljøplan skal være klar ved årets udgang. Til oktober skal kommunerne indsende deres bidrag til den.

De landmænd, der bliver ramt af planen, har krav på økonomisk erstatning.

Mest sete på tvsyd.dk