Små biogasanlæg på vej frem

En af de første gård-biogasanlæg er nu bygget i Strellev ved Ølgod. Den er snart klar til at producere både el og god afgasset gødning.

Den økologiske landmand Jens Krogh har masser af halm blandet med gylle fra hans 130 køer. Men nu kan han udnytte det i sit nye lille gård-biogasanlæg. For her kan han ”fodre” anlægget med blandingen – og i den anden ende kommer der både elektricitet, som han kan sælge på el-nettet og en god afgasset gødning, som han kan bruge på markerne.

- Det er en win-win-situation, siger Jens Krogh til TV SYD.

Men biogasanlægget har kostet 12 millioner kroner. Heraf betaler staten dog 30 procent – knap 4 millioner kroner – i tilskud for at fremme netop denne type anlæg hos landmændene. Samtidig kan han ifølge en prisaftale til år 2020 få en favorabel pris på elektriciteten: 1,20 kroner pr. kilowatttime. Til sammenligning kan han kun hente 0,15 kroner pr. kilowatttime på sin vindmølle.

- Biogasanlægget er betalt om 5-7 år. Til den tid håber jeg, kun at stå tilbage med en mindre gæld, jeg så må betale til markedsprisen, siger Jens Krogh.

Fordelen er klar for den økologiske landmand selv. Men ideen med biogasanlægget passer også godt ind i hele den økologiske tankegang om at udnytte resurserne bedst muligt. Således indgik folketingspolitikerne et energiforlig i 2012. Det siger, at halvdelen af Danmarks gylle skal omdannes til biogas senest i år 2020.

I alt er der givet støtte til 19 gård-biogasanlæg. Der står også et nær Aabenraa. Her er Jens Kroghs økologiske kollega ”14 dage foran mig”, som han siger.