Venstre: Der skal flere paramedicinere med i ambulancerne

Venstre i Region Syddanmark vil afsætte to millioner kroner til uddannelse af 20 paramedicinere ekstra.

Flere paramedicinere kan løfte kompetenceniveauet i Region Syddanmarks ambulanceberedskab. Derfor en en pulje på to millioner kroner til uddannelse af 20 paramedicinere ekstra et af de ønsker, som Venstre har med under armen, når budgetforhandlingerne i regionen går i gang i næste uge. 

- I forvejen er der paramedicinere i 13 særligt udpegede paramediciner-ambulancer og i tre akutbiler, ligesom paramedicinerne kører med i lægebilerne sammen med akutlægen. Ved at sætte ekstra skub i uddannelsen af paramedicinere er vi med til at løfte det generelle kompetenceniveau i hele ambulancetjenesten, og det kommer borgerne til gavn. Samtidig vil flere paramedicinere betyde flere patienter, der kan afsluttes på stedet og ikke behøver ulejliges med turen ind på sygehuset, siger Thyge Nielsen, gruppeformand for Venstre og formand for regionens præhospitale udvalg i en pressemeddelelse fra Vestre i Region Syddanmark.

En paramediciner er en erfaren ambulancebehandler, der har taget ekstra uddannelse og har flere kompetencer. Paramedicinere kan hæve behandlingsniveauet ved visse sygdomstyper - og har også lidt flere slags medicin med. Og så må de afslutte visse typer behandlinger på stedet, så patienten ikke behøver med ind på sygehuset. Venstre prioriterer især, at der uddannes flere paramedicinere i de områder, hvor der er langt til syghuset – eller til nærmeste lægebil eller akutbil.

Samtidig skal det også gøres synligt for vagtcentralen, hvis der er en paramediciner med ombord i en helt almindelig ambulance. Det har vagtcentralen, som sender ambulancerne afsted, ikke mulighed for at se i dag. Hvis paramedicineren fra akutbilen tager en ekstravagt i ambulancen kan vagtcentralen med andre ord ikke se, at han eller hun er i ambulancen. Helt konkret ønsker Venstre, at medarbejderne i ambulancerne fremover skal angive, hvilke kompetencer, der er med ombord, når de melder ambulancen klar til vagtcentralen.