TV der bevæger dig

Højspændingsledninger spændes op

Bilisterne på Esbjerg-motorvejen slipper nu for frygten for, at højspændingsledninger ved Vejen øst falder ned på vejen.

02:22

Det har set lidt kaotisk ud for bilisterne.

1 af 2

Enegrinet.dk er i fuld gang med at opføre et nyt højspændingsnet fra Kassø ved Aabenraa til Tjele ved Viborg.

Teknikerne er nu klar til at sætte strøm på den første strækning fra Kassø til Vejen, og det betyder, at ledningerne over motorvejen bliver spændt op på de nye master. Hidtil har de hængt løst over motorvejen i ni meters højde. Nu kommer de op i 15 til 18 meters højde.

Under anlægsarbejdet har Energinet.dk fået mange henvendelser fra bilister på motorvejen. Selskabet har bedyret, at der ikke var fare for, at de faldt ned på vejen.

Kassø-Tjele-linjen på 172 kilometer kan transportere tre gange så meget elektricitet som den gamle linje. Den større effekt skal sikre, at strøm fra vindmøller kan kom ind i el-nettet.

Hele den nye Kassø-Tjele-linje på 400 kV er færdigt sidst i 2014. I forvejen er der en 400 kV-linje fra Kassøe til Tyskland.

De gamle højspændingsmaster bliver fjernet.