Krav fra DN: Større gylletanke

Efter en lang vinter med frosne marker og sprængfyldte gylletanke i landbruget vil Danmarks Naturfredningsforening (DN) have miljøreglerne strammet. Landmænd skal påbydes at bygge gylletankene så rummelige, at der er plads til gødningen fra husdyrene i 12 måneder.

Samtidig skal det være forbudt at køre gylle ud i februar, hvor gyllen gør meget lidt gavn på markerne, mener foreningen.

 - Der er al mulig grund til at kræve større gylletanke med en opbevaringskapacitet på op imod et år, fordi landbrugsloven er blevet liberaliseret, så landmændene nu frit kan producere det antal svin og kvæg, de ønsker. Det bør følges op med tilsvarende miljøkrav til opbevaring og udbringning af gylle, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.