Sten kæmper for sit dambrugs overlevelse

Den dødelige virusinfektion IHN , der rammer laks og ørreder, breder sig fortsat.

I sidste uge fortalte TV SYD om fire dambrug i Syd- og Sønderjylland, hvor der er konstateret smitte - og nu er endnu et dambrug i Brørup ramt af sygdommen, som er fundet i alt syv steder i hele Jylland. 

I Brørup har Sten Kjær sit dambrug,  Præstkjær Fiskeri, med en aktuel besætning på 150 tons fisk. 

Når Fødevarestyrelsen finder IHN, oprettes en øjeblikkeligt en restriktionszone, der gælder for både dambruget og for det å-løb, som leverer vandet til dambrugets damme. Derfor må der ikke flyttes fisk, produkter eller udstyr til eller fra dambruget uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Sten Kjær har drevet dambrug siden 1997 og frygter nu at miste sit livsværk.

Og problemet er, at Sten Kjær ikke ved, hvad der skal ske med fiskene, der stadig svømmer rundt i dambruget. Han savner svar fra myndighederne. 

- Vi kan hjælpe dambrugsejeren med at finde en udenlandsk aftager, og vi står også klar med kontakt til de udenlandske myndigheder i givet fald, siger Jakob Munkhøj Nielsen, fødevarechef i Fødevarestyrelsen.


Her er der konstateret IHN-virus