Tabte sag om olie-forurening i Højesteret

Topdanmark tabte en sag ved Højesteret om jordrensning ved et hus ved Holsted. Forsikringsselskabet ønskede Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kendt ugyldige, men dommerne godkendte nævnets praksis.

Ejendommen ligger cirka en kilometer fra Holsted Vandværk.

Der var tale om restforurening fra en nedgravet olietank.

Topdanmark mente ikke, at faren for at forurene grundvandet var så stor, at en kostbar oprensning var nødvendig her og nu. Samtidig mente forsikringsselskabet, at de metoder, der var anvist, var for dyre.

Begge dele gik de fem dommere i Højesteret imod. Højesteret fandt udtrykkeligt, at nævnets praksis var lovlig på alle de omtvistede punkter.

Pressemeddelelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet

- Sagen har stor principiel betydning, da der hvert år er 100-150 sager i kommunerne om forurening fra forsikringsdækkede villaolietanke. Natur- og Miljøklagenævnet har fulgt en konsekvent linje i de sager, der har været indbragt for nævnet. Der er nu bragt en høj grad af klarhed over retstilstanden. Dommen indebærer derfor også, at de husejere, der rammes af en forureningsskade, som udgangspunkt får en væsentlig bedre retsstilling, noterer Natur- og Miljøklagenævnet i en pressemeddelelse.

 

Højesterets dom: