Byrådsflertal vil prøve incest-erstatning i landsretten

19 ud af Vejle Byråds 31 medlemmer vil lade Vestre Landsret vurdere, om Vejle Kommune skal betale erstatning til Jytte Jensen, der som barn blev voldtaget af sin far.

I 1985 blev Jytte Jensens far idømt tre års fængsel for omfattende seksuelt misbrug af sine døtre. For en måned siden afgjorde byretten i Kolding, at Vejle Kommune burde have grebet ind længe før og dermed var ansvarlig. Jytte Jensen blev tilkendt 300.000 kroner i tort.

Afgørelsen om at fortsætte sagen i landsretten blev truffet på et lukket byrådsmøde onsdag aften. Det var en tydelig berørt borgmester Jens Ejner Christensen (V), der kom ud og orienterede pressen om beslutningen, som han kaldte svær.

Forinden havde Jytte Jensen som den første fået mundtlig information fra borgmesteren om byrådsflertallets afgørelse om at fortsætte sagen ved domstolene.

 - Det er jeg meget ked af. Nu har jeg kæmpet i så mange år, så jeg havde håbet, at det stoppede. Det bliver vanskeligt at forklare mine børn, at det hele fortsætter. Jeg er meget skuffet over udsigten til endnu en lang ventetid, selvom jeg regner med, at landsretten følger den klare afgørelse i byretten, sagde Jytte Jensen til TV SYD.

Borgmester Jens Ejner Christensen, (V), kaldte beslutningen om at anke for svær.

Sagen følges tæt af Kommunernes Landsforening, da det er den første, siden Folketinget sidste år afskaffede forældelsesfristen for, hvornår ofrene kan rejse erstatningskrav mod den ansvarlige myndighed. Byretsdommen, der giver Jytte Jensen medhold i sagen mod Vejle Kommune, kan åbne mulighed for en række lignende erstatningskrav i andre kommuner.

Jura er ikke en eksakt videnskab

Dan Arnløv, (K), der som 11 andre byrådsmedlemmer på tværs af partiskel stemte mod at anke sagen, frygter, at mange af hans byrådskolleger har følt sig pressede af juristers udlægning af risikoen for at blive personlig erstatningsansvarlig, hvis man undlod at anke.

- Jura er ikke en eksakt videnskab. Denne sag er ikke sort-hvid, og jeg har fulgt min egen vurdering og samvittighed, sagde Dan Arnløv til TV SYD.