TV der bevæger dig

Forlig om Region Syddanmarks 2015-budget

Venstre, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er onsdag blevet enige om Region Syddanmarks budget for 2015.

Budgetforliget i Region Syddanmark betyder bl.a., at samarbejdet med den tyske akutlægehelikopter i Nibøl fortsætter, Foto: Falck

Når syddanske patienter bliver alvorligt syge skal de tilbydes behandling af høj kvalitet. Og de skal udredes og behandles inden for de tidsfrister, de har krav på. Det har været hovedfokus for regionspolitikerne i deres arbejde med næste års budget.

Det betyder til gengæld, at ventetiderne for andre typer behandlinger forlænges.

Et flertal i regionsrådet bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har i dag indgået budgetforlig. Dermed står 32 af regionsrådets 41 medlemmer bag budgetforliget.

- Se detaljerne i budgetforliget her

Politikerne bag budgettet har valgt at pille fire ting ud af det sparekatalog, som administrationen har lagt op. Det betyder, at samarbejdet med den tyske akutlægehelikopter i Nibøl fortsætter, at de tre udrykningslæger i Vejle, Fredericia og på Vestfyn fortsætter, at røntgenfunktionen i Rudkøbing fortsat vil være der. Endvidere udgår forslaget om at spare på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. Dette vil i stedet blive drøftet i hovedudvalget. Samtidig nedjusteres det beløb, man forventer at spare på en ændret ankepraksis i patienterstatningssager fra 11 mio. kr. til 8,5 mio. kr. Resten af spareforslagene gennemføres som foreslået. Kataloget forventes således at give en samlet besparelse i 2015 på omkring 120 mio. kr.

- Med økonomiaftalen mellem regeringen og de fem regioner er der udsigt til en meget stram økonomi de næste år. Her i Region Syddanmark lægger vi vægt på, at vi kan tilbyde vores patienter den bedste medicin og den bedste behandling, når de bliver alvorligt syge. For at vi kan det, og for at vi i sidste ende får udgifter og indtægter til at gå op, er vi nødt til at spare på visse områder. Derfor gennemfører vi store dele af det sparekatalog, som administrationen har foreslået os. Jeg er glad for, at et flertal af politikerne i regionsrådet vil være med til at vise ansvarlighed om et stramt, men realistisk 2015-budget, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Mest sete på tvsyd.dk