TV der bevæger dig

Giftige skærver måske endt i haven

Tidligere medarbejder i en grusgrav ved den gamle flyvestation i Vandel siger, at giftholdigt slam og sand fra skærver er solgt til private.

04:08

De ligner helt almindelige skærver, men gift kan ikke ses med det blotte øje.

1 af 2

Skærverne er fjernet fra jernbanestrækninger, som i årevis er blevet sprøjtet med giftige ukrudtsmidler. Skærverne er knust til stabilgrus og blandet med muld og sand og solgt. Det vækker stærk bekymring i Vejle kommune, fordi forureningen dermed bliver spredt blandt intetanende private borgere overalt.

Måske er det spredt

Maskinerne i grusgraven kørte også i dag. Men en mistanke hviler over stedet, efter oplysningerne fra den anonyme, tidligere medarbejder. Vejle kommune troede, at skærvesagen kun handlede om mulig forurening i Vandel, men med de nye oplysninger kan der være forurening flere steder - hvis skærverne er spredt.

I onsdags meldte Vejle kommune grusgravens ejer til politiet, og efterforskningen begyndte dagen efter.

Dengang handlede det om, at grusgraven i syv år ulovligt har modtaget skærver fra jernbaner og knust dem til grus til asfaltproduktion. Men i dagens udgave af BT siger en anonym medarbejder, at skærverne også blev vasket på stedet, og "snavs [der] rummer en stor del af skærvernes forurening ? blev blandet i henholdsvis frisk sand og muldjord, som er blevet solgt til både private og erhvervsdrivende".

Korrekt behandlet

Grusgraven drives af firmaet Eigil Jensen, hvis direktør Kim Jensen ikke vil i TV. Men han siger til TV SYD, at skærverne blev vasket et andet sted og kørt til grusgraven, og slammet blev miljø-behandlet korrekt.

Vejle Kommune har imidlertid ikke gode erfaringer med at tro på ham, og politianmeldelsen skal tvinge sandheden frem.

Eigil Jensen A/S har været hovedleverandør til baneprojekter i Danmark i mindst 19 år, så sagen har et stort, potentielt omfang. Det er ulovligt at knuse skærverne i grusgraven - også hvis de bagefter bliver lovligt solgt til asfaltproduktion, som firmaet hævder.

Kræver genmæle

Den anonyme kilde siger, at de knuste skærver ulovligt blev solgt til andre ting end asfalt. Kilden siger, "de forurenede skærver er blandet i stabilgrus, som siden er solgt", og kilden tilføjer "vi solgte langt flere materialer, end vi kunne nå og havde tilladelse til at grave ud af jorden. Så tilsatte vi lige nogle læs skærver".

Firmaet har allerede i dag allieret sig med et professionelt kommunikationsbureau i København og kræver genmæle af BT for udtalelserne.

Imens arbejder Miljøstyrelsen på at kortlægge sagen, fordi Miljøministeren har bedt om en redegørelse. Vejle kommune står på spring for at få et svar.