TV der bevæger dig

Gule fagforeninger truer dansk model

Dalende tilslutning til traditionelle fagforeninger truer den danske model. Blokaden mod en restaurant i Vejle er det seneste eksempel på den øgede konkurrence, mener forskere. Se mere i TV SYD

3F har siden marts blokeret restaurant Vejlegården, som har valgt en overenskomst med en "gul" fagforening. (Arkiv)

Jo flere, der vælger at melde sig ud af en traditionel og ind i en gul fagforening, desto mere kommer den danske model, der regulerer arbejdsmarkedet, under pres.

Det viser undersøgelser fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos) på Københavns Universitet.

Stærke organisationer

- Stærke organisationer på lønmodtager- og arbejdsgiverside er en afgørende forudsætning for den danske models levedygtighed, siger Anna Ilsøe, adjunkt fra Faos.

8 pct.

De traditionelle fagforeninger organiserer 59 procent af lønmodtagerne, mens otte procent er medlem af en gul fagforeningen.

En "gul" fagforeningen tilbyder primært individuel rådgivning og retshjælp og er billigere at være medlem af end en traditionel.

For blot 10 år siden, var det 69 procent af lønmodtagerne, der var medlem af en traditionel fagforening.

Forhandlingspart

- Og faldet i medlemstal kan stille spørgsmål ved fagforeningernes fremtidige legitimitet som forhandlingspart, siger Anna Ilsøe.

Det danske arbejdsmarked reguleres først og fremmest via forhandlinger mellem fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer på centralt niveau, og mellem ledere og tillidsrepræsentanter ude på de enkelte virksomheder.

Blokade

I sommer blokerede den traditionelle fagforening 3F Restaurant Vejlegården i forsøget på at få en bedre overenskomst til de ansatte end den Krifa, en af de gule fagforeninger, havde indgået for restaurantens ansatte.

Øget konkurrence

- 3F's blokade mod Restaurant Vejlegården i 2012 er et af de seneste eksempler på den øgede konkurrence mellem traditionelle og gule fagforeninger på det danske arbejdsmarked, siger Anna Ilsøe.

Sagen betød, at en række politikere offentligt tilkendegav deres støtte til restauranten og talte for et lovgivningsmæssigt indgreb over for blokaderetten.

Arbejdsretten behandler i øvrigt sagen mellem Vejlegården og 3F den 2. og 3. oktober.

Fakta om fagforeninger

Der er traditionelle og "gule" fagforeninger. Her kan du se, hvad der er hvad.

* De gule fagforeninger er Det Faglige Hus, Krifa, FRIE Funktionærer samt Jobtryghed.

* Krifa er fra 1899, hvorimod de andre fagforeninger er af nyere dato.

* De gule fagforeninger har stort set ingen overenskomster og frasiger sig retten til at strejke.

* Kontingenterne i de gule fagforeninger er væsentligt lavere end i de traditionelle fagforeninger.

* Fra 2011 indførte den borgerlige VK-regering et fradragsloft for medlemskab af en fagforening 3000 kroner. Det gjorde det mere økonomisk fordelagtigt at være medlem af de billigere gule fagforeninger.

* I modsætning til de traditionelle fagforeninger deler de gule sig ikke op efter fag, men er samlet under én organisation.

* I modsætning til de gule fagforeninger, er de traditionelle delt op i fire hovedorganisationer LO (Landsorganisationen i Danmark), Ledernes Hovedorganisation, AC (Akademikernes Centralorganisation) og FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd).

* 3F, FOA, HK og Dansk Metal er nogle af fagforeningerne i LO-familien.

* I FTF finder man blandt andet Bupl, Dansk Sygeplejeråd, Politiforbundet og Prosa.

* AC har blandt andet Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Praktiserende Lægers Organisation under sig.

* Lederne har medlemmer, der leder, betroet medarbejder eller kommende leder.

Kilde: Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Faos, Københavns Universitet med flere.