TV der bevæger dig

I krig mod sygefravær

Region Syddanmark vil ha nedbragt medarbejdernes sygefravær med 20 procent. I 2011 var hver medarbejder i gennemsnit syg i 12,2 dage, hvilket svarer til 1555 fuldtidsstillinger.

03:18

Region Syddanmark går nu i krig mod sygefravær blandt personalet

1 af 2

10 procent af medarbejderen står for 60 procent af fraværet - men der er også mange ansatte, der aldrig er syge. Næsten hver fjerde medarbejder er "langtidsfrisk", hvilket betyder at de ikke har sygedage.

Region Syddanmark spørger både de "langtidsfriske" og de meget syge om årsagen til deres gøren og laden i håb om at kunne uddrage nogle erfaringer, som kan bruges i kampen mod fraværet.

Mindre fravær betyder øget trivsel, men også at der er flere ressourcer til rådighed til at levere service for regionens borgere.

Regionen har opstillet syv initiativer, der skal nedbringe fraværet:

1. Proaktiv ledelse når en medarbejder er i risiko for at blive sygemeldt. Fokus på forebyggelse af sygemelding.
2. Implementering af en 1-5-15 model, som en aktiv opfølgningsmodel. Systematisk procedure for lederens kontakt med den sygemeldte medarbejder. Fokus på tilbagevenden til job.
3. Løbende vurdering af muligheder for, at en sygemeldt medarbejder vender helt eller deltvist tilbage i job. Senest ved 40 sygedage på et år foretages en individuel og konkret vurdering af den enkeltes sag, de driftsmæssige forhold og medarbejderens personlige forhold.
4. Videreudvikling af Silkeborg Datas lønsystem, så lederne får bedre overblik over sygefravær.
5. Understøttelse af Region Syddanmarks ledere fra HR gennem integration i alle lederuddannelser.
6. Lokal udvikling af incitamentsstruktur for ledere til at nedbringe sygefraværet.
7. 10 % af medarbejderne tegner sig for 60 % af sygefraværet. Styregruppen for Sygefravær & Trivsel 2015 gennemfører en undersøgelse af de 10 %, og lederne vil på den baggrund blive opfordret til at gå i dialog med disse medarbejdere om, hvordan de hjælpes bedst muligt.

Sygefraværet i Region Syddanmark skal nedbringes til 4,1 %, hvilket svarer til et fald på 20%.

I 2011 udgjorde sygefraværet 4,69 %, svarende til gennemsnitlig 12,2 dage pr. fuldtidsstilling, hvilket var et fald i forhold til sygefraværet i 2009. Sammenlagt svarede sygefraværet i 2011 til 1.555 fuldtidsstillinger.