TV der bevæger dig

Ny togbro over Vejle Fjord og jernbane til Billund rykker ikke nærmere

Partierne bag togfonden er torsdag blevet enige om yderligere to milliarder kroner til finansiering af projekter i den såkaldte fase 1. Ny togbro over Vejle Fjord og jernbane til Billund rykker dog ikke nærmere.

Partierne bag togfonden er torsdag blevet enige om yderligere to milliarder kroner til finansiering projekter i den såkaldte fase 1. Ny togbro over Vejle Fjord og jernbane til Billund rykker dog ikke nærmere.

Et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har torsdag formiddag offentliggjort, at de vil udvide Togfonden og tilføre den 2 milliarder kroner til finansiering af projekterne i Togfondens fase 1. 

Læs også Togfonden afsporet: Ingen tog til Billund

Planerne om en ny togbro  over Vejle Fjord - og en jernbaneforbindelse til Billund - ligger imidlertid fortsat i Togfondens fase 2 - og rykker derfor umiddelbart ikke nærmere.

De nye midler til Togfonden hentes fra frie midler i aftalen om "Bedre og billigere kollektiv trafik i perioden frem til 2025", som de samme partier står bag. 

Planerne om en ny togbro over Vejle Fjord - og en jernbaneforbindelse til Billund - ligger imidlertid fortsat i Togfondens fase 2 - og rykker derfor ikke nærmere.

Når Togfondens fase 1 sættes i værk, omfatter det også elektrificering af strækningen fra Fredericia til Aalborg og dermed også hurtigere tog.

Forligskredsen, som udgør et flertal i Folketinget, kræver, at alle projekterne i Togfondens fase 1 bliver afspejlet i finansloven for 2018 samt i budgetoverslagsårene. Forligspartierne pålægger derfor regeringen at ændre finansloven, så forligspartiernes beslutninger er afspejlet heri. 

Mest sete på tvsyd.dk