Ny togbro over Vejle Fjord og jernbane til Billund rykker ikke nærmere

Partierne bag togfonden er torsdag blevet enige om yderligere to milliarder kroner til finansiering af projekter i den såkaldte fase 1. Ny togbro over Vejle Fjord og jernbane til Billund rykker dog ikke nærmere.

Et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har torsdag formiddag offentliggjort, at de vil udvide Togfonden og tilføre den 2 milliarder kroner til finansiering af projekterne i Togfondens fase 1. 

Planerne om en ny togbro  over Vejle Fjord - og en jernbaneforbindelse til Billund - ligger imidlertid fortsat i Togfondens fase 2 - og rykker derfor umiddelbart ikke nærmere.

De nye midler til Togfonden hentes fra frie midler i aftalen om "Bedre og billigere kollektiv trafik i perioden frem til 2025", som de samme partier står bag. 

Planerne om en ny togbro over Vejle Fjord - og en jernbaneforbindelse til Billund - ligger imidlertid fortsat i Togfondens fase 2 - og rykker derfor ikke nærmere.
Planerne om en ny togbro over Vejle Fjord - og en jernbaneforbindelse til Billund - ligger imidlertid fortsat i Togfondens fase 2 - og rykker derfor ikke nærmere.

Når Togfondens fase 1 sættes i værk, omfatter det også elektrificering af strækningen fra Fredericia til Aalborg og dermed også hurtigere tog.

Forligskredsen, som udgør et flertal i Folketinget, kræver, at alle projekterne i Togfondens fase 1 bliver afspejlet i finansloven for 2018 samt i budgetoverslagsårene. Forligspartierne pålægger derfor regeringen at ændre finansloven, så forligspartiernes beslutninger er afspejlet heri.