TV der bevæger dig

Tjek om dit hus bliver oversvømmet

Nu kan boligejere og boligkøbere med nogle få klik tjekke, om deres bolig bliver ramt af oversvømmelser, når regnen skyller ned.

Nu kan alle nemlig gratis downloade en hydrologisk højdemodel, som kan bruges til at beregne, hvor vandet løber hen ved skybrud og stormflod. Modellen skal blandt andet hjælpe kommunerne med klimatilpasningsplanerne.

Tjek dit hus her: - Den hydrologiske højdemodel

Den hydrologiske højdemodel kan være med til at udpege områder, som kan være i fare for at blive oversvømmet ved skybrud eller stormflod. Modellen er samtidig et nyttigt værktøj for kommunerne i deres arbejde med klimatilpasningsplanerne.

Forsikring & Pension har bidraget med en million kroner til udvikling af den hydrologiske højdemodel.

- Skaderne efter skybrud er meget ubehagelige for boligejerne og er med til at fordyre forsikringerne. Derfor har både vi og samfundet en fælles interesse i at være med til at begrænse vandskader. Den hydrologiske højdemodel er et vigtigt skridt i den retning, og et helt centralt redskab for kommunerne i deres arbejde med klimatilpasningsplaner og risikokortlægning, siger underdirektør i Forsikring & Pension, Torben Weiss Garne.